Význam testovania softvéru: Ako zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť softvérových riešení. | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Význam testovania softvéru: Ako zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť softvérových riešení

Alexandra Gálfyová|10.10.2023

V dnešnej dobe, kedy softvér prenikol takmer do všetkých aspektov nášho života, je kvalita a spoľahlivosť softvérových riešení nesmierne dôležitá. Práve preto je testovanie softvéru na vzostupe a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou vývojových projektov.


Čo je testovanie softvéru?

Testovanie softvéru je neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja a aktualizácií softvérových aplikácií. Jeho cieľom je zistiť, či výsledný produkt spĺňa očakávania a špecifikácie, a zabezpečiť, že neobsahuje závažné chyby. To sa dosahuje prostredníctvom manuálneho alebo automatizovaného testovania, ktoré zahŕňa spustenie rôznych komponentov aplikácie.

Testovanie softvéru je procesom, ktorý sa týka overovania funkčnosti softvérového produktu. Jeho cieľom je identifikovať chyby, nedostatky a nezhody voči pôvodným požiadavkám. Výsledkom tohto úsilia je zvýšenie kvality produktu a minimalizácia dodatočných investícií potrebných na opravu a aktualizáciu.

Softvér je kritickým prvkom mnohých aspektov našich životov. Od bankových transakcií, cez zdravotnú starostlivosť, až po zábavný priemysel - softvér je všade. Ak by tento softvér nefungoval správne, následky by mohli byť vážne.

Predstavte si napríklad e-commerce webovú stránku, ktorá je pomalá alebo neodpovedá. To môže mať za následok stratu obchodných príležitostí a znechutených zákazníkov, ktorí sa obrátia na konkurenciu. Alebo si predstavte zdravotné zariadenia, ktoré nepracujú správne kvôli softvérovej chybe. Takéto situácie môžu mať vážne dôsledky pre pacientov.


Prečo je testovanie softvéru dôležité?

Testovanie softvéru má významný vplyv na spokojnosť používateľov a úspešnosť podnikov. Nesprávne fungujúci softvér môže negatívne ovplyvniť tisíce používateľov. Pomocou testovania je možné predchádzať problémom, ako je pomalá výkon aplikácie alebo nesprávne informácie poskytované používateľom.

Testeri sa vžívajú do role používateľov a vykonávajú rôzne scenáre testovania, pričom zaznamenávajú všetky zistené problémy. Tieto problémy sa potom riešia vývojárskym tímom, aby sa zabezpečila čo najvyššia používateľská spokojnosť.

Typy testovania softvéru

Existuje niekoľko typov testovania softvéru, ktoré si vyžadujú rôznu špecifickosť a prístup:

1. Manuálne testovanie:

Tento typ testovania vykonávajú ľudia bez použitia automatizovaných nástrojov. Testeri manuálne overujú, či softvér funguje podľa predpísaných špecifikácií a požiadaviek.

2. Automatizované testovanie:

Automatizované testovanie používa špeciálne nástroje na vykonávanie testov a overovanie výsledkov bez ľudskej intervencie. Tento prístup je efektívny pri opakovaných testoch, ktoré vyžadujú veľké množstvo iterácií.

3. Funkčné testovanie:

Funkčné testovanie sa zameriava na overenie funkcií softvéru. Testeri skúmajú jednotlivé funkcie aplikácie a kontrolujú, či správne plnia svoje úlohy.

4. Nefunkčné testovanie:

Tento typ testovania sa zameriava na aspekty softvéru, ktoré nie sú priamo spojené s konkrétnymi funkciami, ako sú výkonnosť, bezpečnosť, alebo používateľská prijateľnosť.

5. Regresné testovanie:

Regresné testovanie sa vykonáva po každej aktualizácii alebo úprave softvéru, aby sa zabezpečilo, že nové zmeny neovplyvnili existujúce funkcie.

6. Integračné testovanie:

Integračné testovanie overuje, ako jednotlivé komponenty softvéru spolupracujú. Je to kľúčové pre identifikáciu problémov v interakciách medzi rôznymi časťami systému.

7. Akceptačné testovanie:

Akceptačné testovanie sa vykonáva na konci vývojového cyklu a overuje, či softvér spĺňa požiadavky a očakávania zákazníka.

8. Testovanie založené na výkone:

Tento typ testovania hodnotí, ako softvér reaguje na rôzne úrovne zaťaženia a stresu, a zisťuje, či je schopný udržať stabilný výkon pod rôznymi podmienkami.


Čo potrebuješ vedieť, ak chceš byť testerom?

Aj keď nie je potrebné programovať, ako tester softvéru by ste mali mať základné znalosti programovania. Tester musí byť schopný analyzovať kód a hľadať potenciálne problémy. Okrem manuálneho testovania by mal byť schopný písať aj automatizované testy.

Naučiť sa niekoľko programovacích jazykov, ako je Java, Python alebo C#, môže zvýšiť vaše vyhliadky na prácu v oblasti testovania. Okrem toho je dôležité mať precíznu a komunikatívnu povahu, pretože budete musieť správne identifikovať a reportovať nájdené chyby.

Práca v oblasti testovania softvéru je nielen dôležitá, ale aj finančne odmeňujúca. Začať ako manuálny tester je skvelým vstupom do oblasti IT. A ak máte záujem stať sa automatizovaným testerom, existuje mnoho kurzov, ktoré vám pomôžu získať potrebné zručnosti.


Kariérna cesta softvérového testera

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad kariérou v oblasti IT, testovanie softvéru je vynikajúcim miestom na začatie. Táto oblasť sa stala cestou pre mnohých ľudí, ktorí túžia vstúpiť do rýchlo sa rozvíjajúceho sektora technológií.

Základná úroveň požiadaviek na pozíciu junior testera je relatívne nízka. Nevyžaduje sa vysokoškolský titul a často nie je potrebná ani vysoká úroveň znalosti cudzích jazykov. To robí testovanie softvéru prístupným aj pre tých, ktorí nemajú rozsiahly akademický základ v IT.

S narastajúcou skúsenosťou a odbornosťou sa otvárajú dvere pre pokročilejšie pozície v oblasti testovania softvéru, ako je automatizované testovanie alebo riadenie testovacích projektov. Tester nie je len "klikač," ale člen tímu, ktorý prispieva k zabezpečeniu kvality a spoľahlivosti softvérových produktov.

Kariéra v testovaní softvéru môže byť odmeňujúca nielen z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska osobného rastu a rozvoja. Tester musí neustále učiť sa a prispôsobovať sa rýchlemu tempu technologických zmien, čo znamená, že každý deň je iný a plný nových výziev.


Záver

Význam testovania softvéru je nespochybniteľný v dnešnej digitálnej dobe. Bez dôsledného testovania by sme sa vystavovali riziku chýb, ktoré by mohli mať zničujúci vplyv na naše životy a podniky. Preto je pozícia softvérového testera nielen dôležitá, ale aj vzrušujúca a plná príležitostí pre osobný rast a kariérny rozvoj.

Alexandra Gálfyová

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa s láskou stará o sociálne siete, web a o marketing v Coderame.

Čo je u nás nové?