Ochrana osobných údajov | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Ochrana osobných údajov

Podmienky používania

CODERAMA a akékoľvek iné záznamy o produktoch alebo službách alebo slogany, či logá uvedené na webových stránkach CODERAMA sú ochrannými známkami spoločnosti CODERAMA a nesmú byť kopírované, napodobňované alebo používané ako celok, alebo ich časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CODERAMA. Metatagy alebo akýkoľvek iný "skrytý text" s názvom, ochrannou známkou alebo názvom produktu či služby spoločnosti CODERAMA nie sú povolené.

Zásady ochrany osobných údajov

CODERAMA je organizácia, ktorá poskytuje svojim klientom vývojárske riešenia. Na tento účel má spoločnosť CODERAMA k dispozícii informácie o uchádzačoch aj o klientoch. Spoločnosť CODERAMA zabezpečuje starostlivé a diskrétne zaobchádzanie s týmito informáciami, pričom zohľadňuje záujmy všetkých zainteresovaných strán. Všetci kandidáti, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie prostredníctvom webových stránok spoločnosti CODERAMA, musia najprv dodržiavať pravidlá GDPR. Na všetky informácie citlivé na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. S osobnými údajmi uchádzačov a klientov sa zaobchádza a sú zabezpečené s maximálnou starostlivosťou.

GDPR pre registráciu uchádzačov

Súhlasím s tým, aby spoločnosť CODERAMA, spol. s r.o. (alebo len "CODERAMA") mala právo zhromažďovať, spracúvať a uchovávať moje osobné údaje na účely súvisiace s náborom (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy ). Okrem toho môže spoločnosť CODERAMA uchovávať moje údaje aj dodatočne (s mojím predchádzajúcim súhlasom) na účely zváženia mojej kandidatúry na inú príležitosť v budúcnosti. Spoločnosť CODERAMA môže poskytnúť môj životopis a fotografiu svojim zákazníkom. Zákazníci spoločnosti CODERAMA sú spoločnosti v obchodnom vzťahu so spoločnosťou CODERAMA. Názvy týchto spoločností nájdete na stránke https://www.coderama.com. Bežné osobné údaje slúžia taktiež na nevyhnutnú komunikáciu s uchádzačom v rámci oprávneného záujmu. Spoločnosť CODERAMA nepoužije moje údaje na marketingové účely bez môjho predchádzajúceho súhlasu. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu 5 rokov odo dňa uzatvorenia registrácie.

GDPR pre registráciu zákazníka

Súhlasím s tým, aby spoločnosť CODERAMA, spol. s r.o. (alebo len "CODERAMA") mala právo zhromažďovať, spracúvať a uchovávať moje osobné údaje na účely správy účtu a obchodnej komunikácie, ktorá môže viesť k uzatvoreniu zmluvy alebo je z nej odvodená. Spoločnosť CODERAMA nepoužije moje údaje na marketingové účely bez môjho predchádzajúceho súhlasu.

Kontaktujte nás kedykoľvek na adrese

• požiadať o prístup k údajom, ktoré o vás spoločnosť CODERAMA má
• opraviť akékoľvek údaje, ktoré o vás spoločnosť CODERAMA má
• vymazať všetky údaje, ktoré o vás spoločnosť CODERAMA má

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a uchovávania údajov spoločnosťou CODERAMA, kontaktujte nás na adrese:
Za plavárňou 3/8121, 010 08 Žilina, Slovensko
+421 910 510 009
coderama@coderama.com

Autorské práva

Všetok obsah týchto stránok vrátane textu, grafiky, log, ikon tlačidiel, zvukových klipov a softvéru je majetkom spoločnosti CODERAMA a je chránený slovenskými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Zbierka (t. j. zloženie, obsah a štruktúra) obsahu na týchto stránkach je chránená autorským právom. Žiadna časť tejto zbierky nesmie byť reprodukovaná a/alebo zverejnená tlačou, fotokópiou, mikrofilmom alebo akýmkoľvek iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu CODERAMA.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie na tejto stránke sú zostavené s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu CODERAMA nemôže niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Z obsahu tejto stránky nemožno odvodzovať žiadne práva.