Ochrana osobních údajů | Coderama
Remote / Rotace v projektech / Bonus za doporučení 2000 € / Práce a cestování.
Získej odhad platu

Víme, že jsi nejlepší, a můžeš pracovat pro kohokoli.

Proto ti nabízíme kromě skvělých VÝHOD i adekvátní finanční ohodnocení. Vyplň náš dotazník a na základě tvých zkušeností ti spočítáme odhad tvé budoucí mzdy v CODERAMA.

Napiš nám:

Ochrana osobních údajů

Podmínky používání

CODERAMA a jakékoliv další záznamy o produktech nebo službách nebo slogany, či loga uvedené na webových stránkách CODERAMA jsou ochrannými známkami společnosti CODERAMA a nesmějí být kopírovány, napodobňovány nebo používány jako celek, nebo jejich části bez předchozího písemného souhlasu společnosti CODERAMA. Metatagy nebo jakýkoliv jiný "skrytý text" s názvem, ochrannou známkou nebo názvem produktu či služby společnosti CODERAMA nejsou povoleny.

Zásady ochrany osobních údajů

CODERAMA je organizace, která poskytuje svým klientům vývojářská řešení. Za tímto účelem má společnost CODERAMA k dispozici informace o uchazečích i o klientech. Společnost CODERAMA zabezpečuje pečlivé a diskrétní zacházení s těmito informacemi, přičemž zohledňuje zájmy všech zúčastněných stran. Všichni kandidáti, kteří se ucházejí o zaměstnání prostřednictvím webových stránek společnosti CODERAMA, musí nejprve dodržovat pravidla GDPR. Na všechny informace citlivé na ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty, se vztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů. S osobními údaji uchazečů a klientů se zachází a jsou zabezpečeny s maximální péčí.

GDPR pro registraci uchazečů

Souhlasím s tím, aby společnost CODERAMA, spol. s r.o. (nebo jen "CODERAMA") měla právo shromažďovat, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje pro účely související s náborovým procesem (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, ostatní údaje nezbytné k plnění smlouvy). Kromě toho může společnost CODERAMA uchovávat mé údaje i nadále (s mým předchozím souhlasem) za účelem zvážení mé kandidatury na jinou příležitost v budoucnosti. Společnost CODERAMA může poskytnout můj životopis a fotografii svým zákazníkům. Zákazníci společnosti CODERAMA jsou společnosti v obchodním vztahu se společností CODERAMA. Názvy těchto společností naleznete na stránce https://www.coderama.com. Běžné osobní údaje slouží také k nezbytné komunikaci s uchazečem v rámci oprávněného zájmu. Společnost CODERAMA nepoužije mé údaje k marketingovým účelům bez mého předchozího souhlasu. Doba zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely je určena v rozsahu 5 let od data uzavření registrace.

GDPR pro registraci zákazníka

Souhlasím s tím, aby společnost CODERAMA, spol. s r.o. (nebo jen "CODERAMA") měla právo shromažďovat, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje na účely správy účtu a obchodní komunikace, která může vést k uzavření smlouvy nebo je z ní odvozena. Společnost CODERAMA nepoužije mé údaje pro marketingové účely bez mého předchozího souhlasu.

Kontaktujte nás kdykoli na adrese

• požádat o přístup k údajům, které o vás společnost CODERAMA má
• opravit jakékoliv údaje, které o vás společnost CODERAMA má
• smazat všechny údaje, které o vás společnost CODERAMA má

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se shromažďování, zpracování a uchovávání údajů společností CODERAMA, kontaktujte nás na adrese:
Za plavárňou 3/8121, 010 08 Žilina, Slovensko
+421 910 510 009
coderama@coderama.com

Autorská práva

Veškerý obsah těchto stránek včetně textu, grafiky, log, ikon tlačítek, zvukových klipů a softwaru je majetkem společnosti CODERAMA a je chráněn slovenskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Sbírka (tj. složení, obsah a struktura) obsahu na těchto stránkách je chráněna autorským právem. Žádná část této sbírky nesmí být reprodukována a/nebo zveřejňována tiskem, fotokopií, mikrofilmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu CODERAMA.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace na této stránce jsou sestaveny s maximální možnou péčí. Přesto CODERAMA nemůže nést odpovědnost za případné chyby. Z obsahu této stránky nelze odvozovat žádná práva.