Príjmy zo zahraničia a daňové priznanie 2023: Ako ho podať | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Ako v roku 2023 podať daňové priznanie, ak máš príjmy zo zahraničia?

Alexandra Vaszily|31.01.2023

mapa európy s modrým zapichnutým špendlíkom

Ani sa nenazdáme a je tu marec, ktorý mnohým prináša aj jednu nemilú povinnosť – podanie daňového priznania. Tá sa však týka nielen tých, ktorí pracujú na Slovensku, ale aj tých, ktorí pracovali v zahraničí. 

Pracoval si v roku 2022 za hranicami a získal si príjmy zo závislej činnosti? V tom prípade sa táto povinnosť môže týkať aj teba. Ak ti nie je jasné, či musíš zahraničné príjmy priznať alebo ako také priznanie vyplniť, hneď ti poradíme. Venuj pozornosť aj nášmu predošlému článku o tom, ako v roku 2023 podať daňové priznanie. 

Kto musí podať daňové priznanie na Slovensku? 

Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že keď pracujú v zahraničí, nemusia svoje príjmy priznávať na Slovensku. To je však omyl. Prečo? Povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku má totiž každý rezident SR, ktorý v roku 2022 dosiahol celosvetový zdaniteľný príjem vyšší ako 2 289,63 eur. Do tejto sumy sa zarátavajú všetky dosiahnuté príjmy v ktorejkoľvek krajine (doma aj v zahraničí), ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené. 

Kto je a kto nie je rezidentom SR?

Za rezidenta SR (s neobmedzenou daňovou povinnosťou) sa považuje každý, kto má na Slovensku trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v roku. Je ním tiež právnická osoba, ktorý má na Slovensku sídlo alebo miesto skutočného vedenia. 

Za nerezidenta SR (s obmedzenou daňovou platnosťou) sa považuje fyzická osoba, ktorá na Slovensku nemá trvalý pobyt, ani bydlisko, ani sa tu obvykle nezdržiava. Zároveň je ním aj právnická osoba, ktorá na území Slovenska nemá svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia. 

Čo z toho vyplýva? Ak máš na Slovensku trvalý pobyt či bydlisko a tvoje celkové príjmy presiahli spomínanú sumu, musíš podať daňové priznanie nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. V opačnom prípade sa ťa táto povinnosť netýka. 

Nie je možné, že zaplatím daň dvakrát? 

Takej situácie sa báť nemusíš, pretože tvoje príjmy sa zdaňujú len v tej krajine, v ktorej si ich získal. Jednotlivé krajiny majú zároveň medzi sebou uzavreté dohody o zabránení dvojitého zdaňovania, preto nie je možné, aby si z jedného príjmu zaplatil daň na Slovensku aj v zahraničí. 

V praxi tomu predchádzajú dve metódy: 

  • Metóda vyňatia príjmov, pri ktorej sa zahraničné príjmy v slovenskom priznaní (v riadku vyňatie príjmov) uvádzajú len pre informáciu a nebudú zdaňované. Táto metóda je možná v prípade, že Slovensko má so štátom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo v prípade, že boli príjmy v zahraničí preukázateľne zdanené. Prehľad krajín, s ktorými má Slovensko uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nájdeš tu. Pozn.: Túto metódu v priznaní typu A uplatníš v riadkoch 48 a 49, v priznaní typu B v riadkoch 97 a 98. 
  • Metóda zápočtu dane, pri ktorej sa daň zaplatená v zahraničí započíta na úhradu dane z príjmov podľa slovenského zákona. V prípade, že bola sadzba dane v zahraničí nižšia, je potrebné doplatiť tento rozdiel na Slovensku. Pozn.: Túto metódu v priznaní typu A uplatníš v riadkoch 51 až 55, v priznaní typu B v riadkoch 100 až 104. 

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania?

V prípade, že si v roku 2022 získal príjmy len zo závislej činnosti, teda zo zamestnania, vyplníš tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. V prípade, že si získal aj iné príjmy, napríklad z prenájmu, predaja nehnuteľnosti či výhry, vyplníš tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typ B

Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre teba platí rovnaká lehota ako pre ostatných daňovníkov, teda do 31. marca 2023. Ako daňovník s príjmami zo zdrojov v zahraničí si však môžeš riadny termín predĺžiť až o 6 mesiacov. Stačí podať oznámenie na odklad do konca marca. 

Viac informácii k tejto téme a prehľad o ďalších pravidlách a výnimkách nájdeš na webe Finančnej správy.

Alexandra Vaszily

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa s láskou stará o web a články.

Čo je u nás nové?