Oplatí sa prejsť zo serveru na cloud? Poradíme vám | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Prejsť alebo neprejsť zo serveru na cloud? Dôvody, ktoré sa oplatí zvážiť

Karol Sládeček|23.01.2023

modré tlačidlo cloud na klávesnici

Cloudové serverové služby sa stávajú čoraz obľúbenejšou možnosťou pre podniky a organizácie, ktoré chcú hostiť svoje aplikácie a údaje flexibilným, škálovateľným a nákladovo efektívnym spôsobom. V tomto článku poskytneme podrobný prehľad o tom, čo sú to cloudové serverové služby, aké rôzne typy sú k dispozícii a aké sú výhody a nevýhody ich používania.

Uvedieme aj príklady populárnych poskytovateľov cloudových serverových služieb a prípadové štúdie organizácií, ktoré tieto služby úspešne implementovali. Nakoniec ponúkneme osvedčené postupy implementácie a správy služieb cloudových serverov, ktoré zabezpečia hladké a úspešné nasadenie. Cieľom tohto článku je poskytnúť komplexný zdroj informácií pre každého, kto má záujem dozvedieť sa viac o cloudových serverových službách a o tom, ako ich možno využiť na podporu potrieb svojej organizácie. 

Definícia služieb cloudu 

Cloudové serverové služby sú typom výpočtovej techniky založenej na internete, ktorá poskytuje zdieľané zdroje na spracovanie a údaje počítačom a iným zariadeniam na požiadanie. Sú navrhnuté tak, aby boli škálovateľné a flexibilné a umožňovali používateľom prístup a využívanie takej kapacity, akú potrebujú. Cloudové serverové služby sa od tradičných serverových architektúr líšia niekoľkými kľúčovými spôsobmi. 

Po prvé, tradičné servery zvyčajne vlastní a prevádzkuje organizácia, ktorá ich využíva, zatiaľ čo cloudové serverové služby poskytuje dodávateľ tretej strany a prístup k nim je možný cez internet. To znamená, že pri cloudových serverových službách sa používateľ nemusí starať o fyzickú infraštruktúru a údržbu serverov, pretože tieto úlohy zabezpečuje dodávateľ. 

Po druhé, tradičné servery sú zvyčajne obmedzené z hľadiska svojej kapacity a zdrojov, zatiaľ čo služby cloudových serverov sa dajú ľahko rozšíriť alebo znížiť, aby vyhovovali meniacim sa potrebám. Vďaka tomu sú cloudové serverové služby obzvlášť vhodné pre organizácie, ktoré zaznamenávajú výkyvy v dopyte alebo vyžadujú možnosť rýchleho škálovania svojich výpočtových zdrojov. 

Typy cloudových serverových služieb 

Existujú tri hlavné typy cloudových serverových služieb: Infraštruktúra ako služba (IaaS), platforma ako služba (PaaS) a softvér ako služba (SaaS)

Infraštruktúra ako služba (IaaS) 

Je najzákladnejším typom cloudovej serverovej služby a poskytuje používateľom prístup k hrubým výpočtovým zdrojom, ako sú servery, úložiská a siete. Pri IaaS je používateľ zodpovedný za inštaláciu a údržbu operačného systému a aplikácií, ako aj za konfiguráciu infraštruktúry podľa svojich potrieb. Medzi poskytovateľov IaaS patria napríklad Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure. 

Platforma ako služba (PaaS) 

Ide o vyššiu úroveň abstrakcie ako IaaS, ktorá poskytuje používateľom vopred nakonfigurovanú platformu na vývoj, testovanie a nasadzovanie aplikácií. Pri PaaS sa používateľ nemusí starať o základnú infraštruktúru, pretože tú spravuje dodávateľ. Príkladmi poskytovateľov PaaS sú Google App Engine a Heroku. 

Softvér ako služba (SaaS) 

Predstavuje najvyššiu úroveň abstrakcie a poskytuje používateľom prístup ku kompletnej softvérovej aplikácii, ktorú spravuje a udržiava dodávateľ. V prípade SaaS sa používateľ nemusí starať o infraštruktúru alebo platformu, pretože aj tie spravuje dodávateľ. Príkladmi poskytovateľov SaaS sú Salesforce a Microsoft Office 365.

Výhody a nevýhody cloudových serverových služieb 

Je dôležité, aby organizácie pred rozhodnutím o ich využití dôkladne zvážili tieto faktory. 

Cloudové serverové služby sú tiež vysoko spoľahlivé, pretože sú zvyčajne postavené na redundantnej infraštruktúre s viacerými vrstvami ochrany proti zlyhaniu. To znamená, že v prípade zlyhania jedného komponentu sú k dispozícii zálohy, ktoré zabezpečia, že služba nebude prerušená. 

Cloudové serverové služby sú tiež veľmi flexibilné a možno k nim pristupovať odkiaľkoľvek s pripojením na internet, čo organizáciám uľahčuje prácu na diaľku a spoluprácu s členmi tímu nachádzajúcimi sa na rôznych miestach. 

Pri používaní cloudových serverových služieb však treba zvážiť aj niektoré nevýhody. Jednou z potenciálnych nevýhod je, že používateľ môže mať menšiu kontrolu nad základnou infraštruktúrou a môže mať obmedzené možnosti prispôsobenia. Okrem toho môžu existovať obavy o bezpečnosť v súvislosti s ukladaním citlivých údajov u dodávateľa tretej strany. Organizácie tak môžu potrebovať zabezpečiť primerané bezpečnostné opatrenia a ochranu svojich údajov. V závislosti od dodávateľa sa môžu vyskytnúť problémy spojené s uzamknutím dodávateľa, čo znamená, že môže byť ťažké prejsť k inému poskytovateľovi, keď sa organizácia zaviaže k určitej službe. 

Nákladová efektívnosť sa vo všeobecnosti považuje skôr za výhodu ako za nevýhodu cloudových serverových služieb. Keďže používateľ platí len za kapacitu, ktorú využíva, a nie za počiatočné náklady na nákup a údržbu vlastných serverov, cloudové serverové služby môžu často priniesť značné úspory. Okrem toho, keďže služby cloudových serverov sú navrhnuté tak, aby boli škálovateľné, organizácie môžu ľahko prispôsobiť svoju kapacitu meniacim sa potrebám, čo môže pomôcť ďalej znížiť náklady. 

Je však dôležité poznamenať, že s využívaním služieb cloudových serverov sú spojené aj ďalšie potenciálne náklady než len poplatky za kapacitu. Tie môžu zahŕňať poplatky za prenos dát, ukladanie a ďalšie služby, ako je monitorovanie a zabezpečenie. Je dôležité, aby organizácie pri hodnotení celkovej nákladovej efektívnosti služieb cloudových serverov starostlivo zvážili všetky tieto náklady.  

Existujú okolnosti, za ktorých môže byť pre organizáciu nákladovo efektívnejšie udržiavať vlastné servery namiesto využívania služieb cloudových serverov. Napríklad, ak má organizácia vysokú úroveň využívania a môže využiť úspory z rozsahu, môže byť schopná kúpiť a prevádzkovať vlastné servery s nižšími nákladmi ako pri využívaní cloudových serverových služieb. 

Tu sú uvedené potenciálne okolnosti, za ktorých nemusí byť pre spoločnosť nákladovo efektívne používať služby cloudových serverov: 

 • Ak má spoločnosť nízku úroveň využívania, nemusí byť schopná využiť úspory z rozsahu, čo by mohlo spôsobiť, že služby cloudových serverov budú drahšie ako údržba vlastných serverov. 
 • Ak má spoločnosť špecializované požiadavky, ktoré poskytovateľ cloudových serverových služieb nedokáže splniť alebo ktorých realizácia pomocou cloudovej služby by bola príliš nákladná, môže byť nákladovo efektívnejšie udržiavať vlastné servery. 
 • Ak má spoločnosť vysokú úroveň prenosu údajov, môžu jej vzniknúť dodatočné náklady na výstup údajov a iné poplatky u poskytovateľa cloudových služieb. 
 • Ak má spoločnosť veľké množstvo údajov, ktoré musí uložiť, môžu jej vzniknúť dodatočné náklady na ukladanie u poskytovateľa cloudových služieb.
 • Ak spoločnosť podlieha prísnym predpisom, ktoré vyžadujú, aby si udržiavala kontrolu nad svojimi údajmi a infraštruktúrou, môže byť nákladovo efektívnejšie udržiavať vlastné servery než využívať poskytovateľa cloudových služieb. 
 • Ak má spoločnosť veľký počiatočný rozpočet, môže byť nákladovo efektívnejšie kúpiť a udržiavať vlastné servery než platiť priebežné poplatky poskytovateľom cloudových služieb. 
 • Ak má spoločnosť veľký počet zamestnancov IT, ktorí sú schopní udržiavať jej vlastné servery, môže byť nákladovo efektívnejšie tak urobiť, než platiť priebežné poplatky poskytovateľom cloudových služieb. 

Celkovo by rozhodnutie o využívaní cloudových serverových služieb malo vychádzať z dôkladného posúdenia konkrétnych potrieb a požiadaviek organizácie

Príklady poskytovateľov cloudových serverových služieb 

Existuje niekoľko významných poskytovateľov cloudových serverových služieb, ktorí ponúkajú širokú škálu služieb a možností, z ktorých si organizácie môžu vybrať. Medzi najznámejších poskytovateľov patria Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud Platform

Amazon Web Services (AWS) 

Komplexná platforma cloud computingu, ktorá ponúka širokú škálu služieb vrátane výpočtových služieb, úložísk, databáz, analytických služieb, strojového učenia, zabezpečenia a ďalších. AWS široko využívajú rôzne organizácie vrátane startupov, podnikov a vládnych agentúr. 

Microsoft Azure 

Ďalšia populárna platforma cloud computingu, ktorá ponúka širokú škálu služieb vrátane výpočtovej techniky, úložiska, sietí, analytiky, umelej inteligencie a ďalších. Azure je obzvlášť vhodný pre organizácie, ktoré používajú technológie spoločnosti Microsoft, pretože sa bezproblémovo integruje s ostatnými produktmi a službami spoločnosti Microsoft. 

Google Cloud Platform

Platforma cloud computingu, ktorá ponúka celý rad služieb vrátane výpočtovej techniky, úložiska, sietí, analytiky, strojového učenia a ďalších. Platforma Google Cloud Platform je známa svojím silným zameraním na analýzu údajov a strojové učenie a organizácie v týchto oblastiach ju často využívajú. 

Okrem týchto hlavných poskytovateľov existuje aj mnoho menších, špecializovaných poskytovateľov cloudových serverových služieb, ktorí ponúkajú celý rad služieb na uspokojenie potrieb konkrétnych odvetví alebo typov pracovných zaťažení. Medzi takýchto poskytovateľov patria napríklad Oracle Cloud, IBM Cloud a Rackspace

Celkovo bude výber poskytovateľa cloudových serverových služieb závisieť od konkrétnych potrieb a požiadaviek organizácie, ako aj od jej rozpočtu a zdrojov. Vo všeobecnosti sa organizáciám odporúča, aby preskúmali a porovnali ponuky viacerých poskytovateľov, aby sa uistili, že si vyberú to, čo najlepšie vyhovuje ich potrebám.

Osvedčené postupy implementácie cloudových serverových služieb 

Existuje niekoľko osvedčených postupov, ktoré môžu organizácie dodržiavať pri implementácii a správe cloudových serverových služieb, aby sa zabezpečilo hladké a úspešné nasadenie. Tu sú niektoré z nich: 

 1. Jasne definujte svoje obchodné potreby a ciele: Pred implementáciou cloudových serverových služieb je dôležité pochopiť konkrétne potreby a ciele vašej organizácie. Pomôže vám to pri výbere vhodného typu cloudovej služby a poskytovateľa, ako aj pri stanovení kritérií na meranie úspešnosti nasadenia.
 2. Vykonajte dôkladný prieskum a due diligence: Existuje mnoho rôznych poskytovateľov cloudových serverových služieb a ponúk, z ktorých si môžete vybrať, preto je dôležité preskúmať a porovnať možnosti, aby ste sa uistili, že ste vybrali to najvhodnejšie pre vašu organizáciu. To by malo zahŕňať posúdenie opatrení poskytovateľa v oblasti bezpečnosti a dodržiavania predpisov, ako aj jeho doterajšie výsledky v oblasti spoľahlivosti a výkonu. 
 3. Plánujte zabezpečenie a dodržiavanie predpisov: Cloudové serverové služby ponúkajú vysokú úroveň zabezpečenia, ale aj tak je dôležité, aby organizácie prijali opatrenia na ochranu svojich údajov a aplikácií. To môže zahŕňať implementáciu ďalších bezpečnostných opatrení, ako je šifrovanie a viacfaktorová autentifikácia, ale aj zabezpečenie súladu so všetkými príslušnými predpismi alebo priemyselnými normami. 
 4. Vypracujte spoľahlivý plán obnovy po havárii: Napriek vysokej úrovni spoľahlivosti, ktorú ponúkajú služby cloudových serverov, je stále dôležité mať vypracovaný plán obnovy po výpadkoch alebo katastrofách. Ten by mal zahŕňať identifikáciu kritických aplikácií a údajov a určenie priorít ich obnovy, ako aj stanovenie postupov na testovanie a udržiavanie plánu obnovy. 
 5. Monitorovanie a optimalizácia výkonu: Po spustení cloudových serverových služieb je dôležité monitorovať ich výkon a identifikovať prípadné problémy alebo úzke miesta. To môže zahŕňať používanie nástrojov na monitorovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ako je čas prevádzky, čas odozvy a využitie zdrojov, a prijímanie opatrení na optimalizáciu výkonu podľa potreby. 
 6. Dodržiavaním týchto osvedčených postupov môžu organizácie efektívne implementovať a spravovať cloudové serverové služby na podporu svojich obchodných potrieb a cieľov. 

Zhrnutie 

Cloudové serverové služby sú obľúbenou možnosťou hosťovania aplikácií a údajov a ponúkajú celý rad výhod vrátane škálovateľnosti, spoľahlivosti a flexibility. Existujú tri hlavné typy cloudových serverových služieb: Infraštruktúra ako služba (IaaS), platforma ako služba (PaaS) a softvér ako služba (SaaS), pričom každá z nich ponúka rôzne úrovne abstrakcie a kontroly.

Medzi hlavných poskytovateľov cloudových serverových služieb patria Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud Platform, ako aj mnoho menších špecializovaných poskytovateľov. 

Pri implementácii cloudových serverových služieb je dôležité starostlivo definovať svoje obchodné potreby a ciele, vykonať dôkladný prieskum a due diligence, naplánovať bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, vypracovať spoľahlivý plán obnovy po havárii a monitorovať a optimalizovať výkon.

Celkovo služby cloudových serverov ponúkajú pohodlnú a škálovateľnú možnosť hostovania aplikácií a údajov a môžu byť neoceniteľným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú podporiť svoj rast a prevádzku.  

Hoci sa služby cloudových serverov všeobecne považujú za nákladovo efektívnu možnosť hostovania aplikácií a údajov, je dôležité poznamenať, že to nemusí byť vždy pravda.

Nákladová efektívnosť cloudových serverových služieb môže závisieť od rôznych faktorov vrátane veľkosti a potrieb organizácie, typu prevádzkovaných pracovných záťaží a konkrétneho poskytovateľa cloudových služieb. Preto je dôležité, aby organizácie pred prijatím rozhodnutia starostlivo vyhodnotili svoje konkrétne potreby a porovnali náklady na údržbu vlastných serverov v porovnaní s využívaním cloudových serverových služieb.

Karol Sládeček

Chief Technical Officer

Čo je u nás nové?