Kompletný sprievodca migráciou domény: Dôvody, výzvy a riešenia | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Migrácia domény

Martin Švoňava|19.04.2024

Kompletný sprievodca migráciou domény: Dôvody, výzvy a riešenia

V dnešnej digitálnej dobe sa internetové domény stávajú neoddeliteľnou súčasťou našej identity na webe, rovnako ako adresa domu v reálnom svete. S rozvojom technológií a zmenami v požiadavkách podnikania sa mnohé spoločnosti a jednotlivci rozhodujú pre migráciu svojich domén medzi rôznymi hostingovými platformami. Tento krok, hoci sa môže zdať ako jednoduchá administratívna úloha, je často motivovaný mnohými dôležitými faktormi, ktoré sú zásadné pre úspech a rast v online priestore.


Dôvody migrácie domény

Migrácia domény môže byť podniknutá z viacerých dôvodov, ktoré súhlasia s dynamickou povahou digitálneho sveta. Zlepšenie výkonu webstránky je častým motívom, pretože rýchlejšie načítanie stránok môže mať priamy vplyv na užívateľskú skúsenosť a SEO. Zvýšená bezpečnosť je ďalším kľúčovým faktorom, najmä v dobe, keď sú kybernetické útoky na dennom poriadku. Poskytovatelia hostingu s robustnými bezpečnostnými opatreniami môžu poskytnúť väčšiu ochranu pred hackermi a malvérom. Ďalej, migrácia môže byť motivovaná hľadaním lepšieho cenového balíka alebo lepších služieb zákazníkom, ktoré sú pre spoločnosti nevyhnutné pre ich plynulý chod.

Úvod do prípadu

V rámci tohto článku sa pozrieme na nedávnu migráciu domény z webygroup.sk na websupport.sk, proces, ktorý na prvý pohľad môže pripadať jednoduchý, no priniesol so sebou niekoľko nečakaných výziev. Pozrieme sa na konkrétne kroky, výzvy a riešenia, ktoré sa pri tejto migrácii vyskytli, od získania Auth info kódu až po riešenie problémov s DNS SEC.

Prechod z webygroup.sk na websupport.sk

Zákazník požadoval migráciu z webygroup.sk na websupport.sk. Ako prvý krok bol realizovaný proces získania tzv. Auth info kódu domény z pôvodného hostingu. Auth info kód predstavuje unikátny kód, ktorý slúži na overenie vlastníctva domény a je kľúčovým prvkom pri prenose domény medzi registrátormi. Po úspešnom získaní tohto kódu bol prevedený do websupport.sk, čo následne spôsobilo okamžitú zmenu registrátora domény.

Nastavenie NAMESERVER a DNS

Hoci došlo k zmene registrátora, všetky DNS záznamy ostali nezmenené. Aktualizáciou NAMESERVER záznamov boli následne implementované nové DNS nastavenia, ktoré smerovali na nový nameserver a hosting. NAMESERVER je špeciálny DNS záznam, ktorý definuje autoritu nad konkrétnou doménou a určuje, kde sú uložené ostatné DNS záznamy tejto domény.

Problémy s DNS SEC

DNS SEC (Domain Name System Security Extensions) predstavuje rozšírenie DNS, ktoré zabezpečuje autentifikáciu dát medzi DNS servery. Toto je dôležité, keďže DNS SEC ochraňuje používateľov pred potenciálnym podvrhnutím domény s inou IP adresou. Je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi HTTPS a DNS SEC. Zatiaľ čo HTTPS poskytuje bezpečný kanál medzi používateľom a webovou stránkou, DNS SEC zabezpečuje autentifikáciu DNS záznamov, čím sa zabraňuje podvodným aktivitám v rámci DNS.

Migrácia MX záznamov

MX záznamy pre e-maily boli úspešne migrované. Dôležitým faktom je, že e-maily boli doručené buď na starý, alebo na nový e-mailový server. Nezaznamenali sme situáciu, kedy by e-mail nedorazil na žiadny z týchto serverov, čo potvrdzuje spoľahlivosť migrácie týchto záznamov.

Vysvetlenie termínov

Auth info kód:

Unikátny kód, ktorý slúži na overenie vlastníctva domény a je nevyhnutný pri jej prenose medzi registrátormi.

NAMESERVER:

Špeciálny DNS záznam, ktorý definuje autoritu nad konkrétnou doménou a určuje, kde sú uložené ostatné DNS záznamy tejto domény.

DNS SEC:

Mechanizmus, ktorý zabezpečuje autentifikáciu a integritu dát v DNS. Zabraňuje podvodným aktivitám na úrovni DNS, chrániac používateľov pred potenciálnym podvrhnutím domény s inou IP adresou.

HTTPS:

Protokol zabezpečujúci komunikáciu medzi webovým prehliadačom používateľa a webovou stránkou, čím zabezpečuje šifrovanie a bezpečnosť prenesených dát. S týmito krokmi, bolo dosiahnuté úspešné migrovanie domény, zachovanie konzistencie DNS nastavení a zabezpečenie cez DNS SEC, čím boli všetky potrebné služby udržané stále k dispozícii.


Záver

Migrácia domény môže byť náročným procesom plným výziev, ale s príslušnou prípravou a pozornosťou k detailom je možné dosiahnuť hladký prechod, ktorý prinesie vášmu webu lepší výkon, zvýšenú bezpečnosť a možno aj úspory nákladov. Nezabudnite, že komunikácia s vašim novým hostingovým poskytovateľom je kľúčová, aby ste sa vyhli akýmkoľvek nejasnostiam a zabezpečili, že migrácia prebehne čo najhladšie.


Martin Švoňava

Čo je u nás nové?