Fintech a IT: Ako technológia mení finančný sve | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Fintech a IT: Ako technológia mení finančný svet a aká je naša spolupráca s klientom CRIF

Alexandra Gálfyová|20.09.2023

Ako technológia mení finančný svet

Keď si ľudia predstavia financie, často si vybavia obrazy bánk, mincí a bankoviek. No moderný finančný svet je oveľa komplexnejší a viac digitálny. V srdci tejto digitálnej transformácie je odvetvie známe ako "FinTech". Ide o kombináciu inovačných riešení, ktoré menia tradičný finančný sektor a prinášajú moderné digitálne služby na dosah ruky každému jednotlivcovi.

ruka mobil technologie graf financie financny sektor

Fintech, skratka pre "financial technology", predstavuje technológie zamerané na zlepšenie a automatizáciu poskytovania finančných služieb. To zahŕňa všetko, od mobilných platieb a peer-to-peer platformy po robotické poradenstvo a blockchain. V skratke, Fintech je o tom, ako technológia mení spôsob, akým nakladáme s peniazmi. Základom každého riešenia v tomto odvetví je informačná technológia. Či už ide o analýzu veľkých objemov dát na predpoveď trhových trendov, cloudové riešenia pre bankovníctvo alebo mobilné aplikácie na správu osobných financií, IT je neoddeliteľnou súčasťou fintech revolúcie. Vďaka IT sa dnes môžeme tešiť z rýchlejších, bezpečnejších a efektívnejších finančných služieb, ktoré sú často prispôsobené potrebám jednotlivých zákazníkov.

Ako rastie komplexnosť a význam fintech riešení, mnoho firiem hľadá odborné znalosti mimo svojich interných tímov. IT outsourcing sa stal obľúbeným spôsobom, ako fintech spoločnosti získavajú prístup k najnovším technológiám, znalostiam a inováciám bez potreby vytvárať a udržiavať vlastné veľké IT oddelenia. Okrem úspory nákladov môže IT outsourcing poskytnúť fintech spoločnostiam flexibilitu v reakcii na meniace sa trhové potreby a technologické trendy.

Coderama a Fintech odvetvie

V rámci Fintech odvetvia sme mali česť spolupracovať s mnohými uznávanými klientmi. Spolupracovali sme napríklad s Asseco Central Europe, poprednou softvérovou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. Osvedčili sme sa aj pri projektoch s CRIF, medzinárodnou spoločnosťou zameranou na riadenie rizika a kreditné hodnotenie. Naša spolupráca zahŕňala aj projekty s Monet+, ktorá sa špecializuje na platobné riešenia a bankové technológie. Bankový sektor nám nie je cudzí, čo potvrdzujú projekty s takými gigantmi ako ČSOB a Slovenská sporiteľňa. Ferratum Bank nám zverila implementáciu niektorých z ich online finančných služieb. Pre klienta Libertio nova sme boli pri vývoji ich digitálnych finančných riešení. S RPC sme sa pustili do projektov v oblasti platobných systémov a Uniqa, jedna z popredných poisťovní v strednej Európe, nás oslovila pre náš odborný prístup k digitálnym inováciám. Naša skúsenosť je široká a rôznorodá, čo nám umožňuje prinášať inovatívne riešenia na trh a poskytovať hodnotu pre našich klientov.

Naše služby zahŕňajú nielen vývoj softvéru, ale aj konzultačné služby, analýzu potrieb a návrh optimálnych riešení pre konkrétny projekt. Pevne veríme, že kombinácia našich technologických znalostí s porozumením finančnému trhu nám umožňuje vytvárať riešenia, ktoré skutočne zodpovedajú potrebám našich klientov

Spolupráca s klientom CRIF


Spolupráca s CRIF je pre nás kľúčová, pretože ide o jedného z našich najväčších zákazníkov. Naša spolupráca sa začala v roku 2019 a odvtedy sme spoločne realizovali viac ako desať projektov. Počas tejto spolupráce sa na rôznych úlohách podieľalo až 45 členov nášho tímu. V súčasnosti na projektoch pre CRIF pracuje 23 našich expertov.

Pozrime sa bližšie na niektoré projekty, na ktorých sme pracovali, a ako sme zabezpečili ich úspešnú realizáciu.


Projekt: Fraud Prevention Pool (FPP)

Modernizácia systému na monitorovanie neplatičov v oblasti telekomunikácií s dôrazom na vysokú kvalitu a testovanie najcitlivejších častí.

Zadanie:

FPP bolo navrhnuté pre telekomunikačnú oblasť s cieľom výmeny informácií o klientoch evidovaných ako neplatiči. Nový FPP systém nahradil predchádzajúci systém širokou paletou nových služieb a technológií, vrátane úplnej migrácie dát. Hlavným dôvodom účasti CODERAMA na tomto projekte bolo zlepšenie kvality backendovej časti softvéru a identifikácia najcitlivejších miest, ktoré bolo potrebné dôkladne otestovať. K ďalším cieľom patrila automatizácia rôznych obchodných a technických scenárov, ktoré obsahujú "corner cases", aby sme mohli monitorovať reakciu nového systému, napríklad pri integrácii s CSP alebo IDENT.

Realizácia:

CODERAMA zodpovedala za celý testovací proces. Vybrali sme vhodný framework, nástroje a metriky a vytvorili sme testovací plán. Zabezpečili sme tiež interné testovacie aktivity, ktoré zahrňovali testovanie bežných sprintových úloh, nových funkcií, hľadanie chýb a nezrovnalostí, prípravu reportov a výstupov, spoluprácu s ostatnými členmi tímu, ako sú BA's, DEV's, BO a PM. V rámci obchodnej testovacej aktivity sme si stanovili za hlavný cieľ pripraviť akceptačné testy pre čiastočné a finálne schválenie s plnou automatizáciou týchto testovacích scenárov pomocou nástroja ReadyAPI, ktorý zahrňoval skripty v jazyku MS SQL pokrývajúce databázovú vrstvu.

Výsledok:

Klientovi sme predali plne funkčný a bezchybný systém.

Od člena nášho tímu:

"Tento projekt ma osobitne zaujal, pretože som sa stretol s množstvom technických a logických problémov, ktoré bolo potrebné riešiť, a nakoniec poskytnúť funkčné riešenie. Chcem tiež vyzdvihnúť skvelú spoluprácu s poľským a nemeckým tímom." - Ľubomír, Senior Tester.


Projekt: MARGO

Margo je stredne veľký informačný systém s webovým rozhraním disponujúci obrovskou databázou údajov o spoločnostiach nasadený vo viacerých krajinách v Európe a Ázii. Je určený pre veľkých zákazníkov, ktoré si chcú spravovať portfólia spoločností na ďalšiu spoluprácu pomocou veľkého množstva filtrov a operácii nad nimi.

Zadanie:

Coderama začínala s Margom od nuly a mala v prvej fáze projekt vo svojich rukách. Postupne sa pridávalo viac kolegov z Talianska a momentálne má core team okolo 30 ľudí. Po úspechu na Talianskom trhu sa projekt rozširuje aj do ďalších krajín. Niektoré verzie sú na CRIF serveroch a nové sú už na OpenShift či AWS. Neustále prebieha vývoj nových modulov a rozširovanie funkcionalít.

Výsledok:

Margo je už spustené v Taliansku, Nemecku, Slovensku, Česku, Indonézii, Filipínach a Švajčiarsku. Určite budú pribúdať aj ďalšie krajiny a nové moduly s novými službami. Je to úspešný projekt, ktorý tak skoro neskončí.

Od člena nášho tímu: "Margo je najlepší projekt, na ktorom som v doterajšej kariére pracoval a to z viacerých dôvodov. Vďaka použitým moderným technológiám, ako aj vôli vedenia tieto naďalej modernizovať a vylepšovať, technologická stagnácia nehrozí. Podpora pre realizáciu sa v oblasti podľa vlastného výberu umožňuje napr. mne zarytému backend developerovi pozvoľna sa učiť frontend technológie ako React, čo veľmi oceňujem. Aj keď je tím dosť veľký, v rámci možností je veľmi efektívne a dobre riadený skvelým manažérom. Rovnako celý tím pozostáva zo super kolektívu. Margo je projekt kde ma práca skutočne baví a najbližšie roky aj baviť bude.." - Viliam, Senior Developer.


Projekt: BIF (Business Info)

Modernizácia existujúcich riešení na vytváranie a úpravu databázy spoločností z rôznych krajín.

Zadanie:

BIF vznikol s cieľom modernizovať už existujúce riešenie. Základom projektu je umožniť vytváranie nových modulov pre spoločnosti z jednotlivých krajín a taktiež poskytnúť prispôsobenie potrebných častí podľa požiadaviek danej krajiny. Informácie o spoločnostiach sa nachádzajú v spoločnej databáze, čo umožňuje klientom z rôznych krajín kupovať reporty o spoločnostiach z iných krajín.

Realizácia:

V rámci CODERAMA máme na starosti analýzu, vývoj, nasadenie a implementáciu zmien v nových, ale aj v existujúcich moduloch. Väčšina našej práce sa sústredí na back-end. Podieľame sa hlavne na vytváraní XML a PDF reportov, migrácii dát spoločností, úprave databázových skriptov a implementácii externých API. Pri tvorbe nových modulov sa snažíme využívať najnovšie technológie, aby sa projekt neustále zdokonaľoval a modernizoval.

Výsledok:

Klienti teraz majú možnosť jednoducho si kúpiť reporty o spoločnostiach z rôznych krajín vďaka modernizovanej a efektívnej databáze.

Od člena nášho tímu: "Na projekte BIF som mal možnosť učiť sa od skúsených kolegov a aplikovať nové technológie do praxe." - Patrik, Senior Developer.


Čo hovorí na spoluprácu samotný klient - riaditeľ IT Martin Dolog?


"Mal som skúsenosti s viacerými dodávateľmi softvéru - niektorými lepšími, inými horšími. CODERAMA je iná. Ľudia z ich manažmentu sú vždy dostupní, veľmi flexibilní a majú proaktívny prístup. Spolupráca s nimi vám skutočne odľahčí náročnosť získavania tých správnych ľudí. Nielenže sú rýchli v reagovaní na nový dopyt, ale aj kvalita ich vývojárov, analytikov a testerov je veľmi vysoká. Majú skúsenosti s veľkými projektami a distribuovanými tímami. Som so spoluprácou veľmi spokojný a rád ich odporučím." 


Naša spolupráca s CRIF predstavuje kombináciu technologických schopností, inovačného myslenia a skúseností. S hrdosťou môžeme povedať, že tieto projekty sú svedectvom nášho odhodlania prinášať hodnotu našim klientom a podieľať sa na tvorbe lepšieho digitálneho sveta.

Alexandra Gálfyová

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa stará vo firme s láskou o marketing, sociálne siete a web.

Čo je u nás nové?