Elektronická komunikácia s daňovým úradom v roku 2022 | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Ako funguje elektronická komunikácia s daňovým úradom v roku 2022?

Alexandra Vaszily|28.10.2022

elektronicka komunikacia

Začal si alebo chceš začať podnikať a nie je ti jasné, ako funguje elektronická komunikácia so štátom, respektíve s daňovým úradom? V nasledujúcom článku ti objasníme všetky základné informácie. 

Pre ľudí, ktorí sa vo svete podnikania pohybujú len krátko, môžu byť oficiálne zverejňované informácie mätúce. Pokúsime sa ich preto vysvetliť a zhrnúť na jednom mieste. Poďme na to rad za radom.

Kto musí komunikovať s daňovým úradom elektronicky? 

Elektronická komunikácia s daňovým úradom (Finančnou správou) prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), nie je povinná pre všetkých. Niektoré daňové subjekty síce elektronicky komunikovať môžu, ale nemusia. Povinnosť sa však týka týchto daňovníkov:

  • fyzické osoby a ich zástupcovia,
  • právnické osoby a ich zástupcovia, 
  • daňovníci, ktorí platia DPH,
  • daňový poradcovia, ktorí zastupujú daňové subjekty,
  • advokáti, ktorí zastupujú daňové subjekty.

Elektronická schránka je úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické dokumenty a správy, ktoré umožňuje online komunikáciu s verejnou správou. Účelom elektronickej schránky je zjednodušiť podnikateľom a občanom kontakt so štátom a ušetriť im návštevu úradov či pošty. Jej fungovanie upravuje zákon o e-Governmente.  

Správne elektronické podanie dokumentu musí spĺňať určité náležitosti a musí byť urobené prostredníctvom portálu ÚPVS a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom KEP alebo elektronickou značkou. K používaniu elektronickej komunikácie tiež potrebuješ občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku a nainštalované potrebné softvéry v počítači. 

Čo sa zmenilo od roku 2022? 

Od 1. januára 2022 pribudla novinka. FInančná správa totiž spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu, čo znamená, že teraz už s daňovníkmi tiež komunikuje elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS na webe slovensko.sk. Po aktivácii schránky odpadá prijímanie a odosielanie listových zásielok, no zároveň je nutné sledovať elektronickú schránku, aby ti žiadne úradné rozhodnutie či správa neušla.

Podľa Finančnej správy má tento krok zefektívniť a urýchliť všetky procesy a pretransformovať ich z papierového sveta do online sveta. Daňovníkom to má priniesť lepší prehľad v ich daňových povinnostiach či novinkách. Rovnako sa tým majú znížiť prevádzkové náklady či zaťaženie životného prostredia papierom a doručovaním. 

Aby táto obojsmerná komunikácia fungovala, je v niektorých prípadoch nutné si elektronickú schránku najskôr aktivovať na doručovanie dokumentov. Inak budeš naďalej dostávať úradné dokumenty poštou. 

Niektoré subjekty majú elektronickú komunikáciu funkčnú automaticky. Sú to:

  • všetky právnické osoby so sídlom na Slovensku a zapísané do obchodného registra, 
  • nadácie, neziskové organizácie, investičné fondy, občianske združenia a ďalšie organizácie. 

Ako fyzická osoba, napríklad živnostník, máš síce schránku automaticky zriadenú, no nie aktivovanú. Aktiváciu preto musíš urobiť sám. 

Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu?

Aktiváciu môžeš urobiť jednoducho napríklad podľa textového návodu alebo videonávodu. V podstate sa stačí iba prihlásiť do svojej elektronickej schránky na slovensko.sk, zakliknúť možnosť „Aktivovať schránku“ a počkať na úspešné schválenie, ktoré trvá niekoľko pracovných dní. Nezabudni, že k aktivácii budeš potrebovať poznať svoj bezpečnostný BOK kód. 

Veríme, že ti tento prehľad najdôležitejších informácií pomohol lepšie sa zorientovať v tom, ako funguje elektronická komunikácia s verejnou správou.


Alexandra Vaszily

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa s láskou stará o web a sociálne siete.

Čo je u nás nové?