Ako motivovať IT tím k výnimočným výsledkom: Praktické rady. | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Efektívna motivácia pre IT profesionálov: Ako dosiahnuť optimálne výkony

Alexandra Gálfyová|07.09.2023

Chcete dosiahnuť excelentné výsledky od svojho IT tímu? Tento článok vám poskytne praktické rady, ako motivovať svojich zamestnancov v oblasti programovania a IT outsourcingu. Od investícií do vzdelávania až po tvorbu inšpirujúceho pracovného prostredia - objavte kľúčové faktory pre dosiahnutie optimálnych výkonov a dlhodobý rast vašej firmy.

Sledujete, ako vaši IT odborníci pracujú na projektoch, no zdá sa, že stále nie sú na svojich najlepších výkonoch? Hľadáte spôsob, ako dosiahnuť vyššiu kvalitu práce a efektívnosť v rámci vášho tímu? Ak ste v oblasti IT outsourcingu a programovania, tak motivovanie vašich zamestnancov je kľúčové pre úspech vašej firmy. Prečítajte si, ako môžete motivovať svoj tím na najlepšie výsledky.

Zamestnanec v IT prostredí - Viac než len kódovanie

V IT odvetví sa zamestnanci často vnímajú iba ako vývojové nástroje, primárne určené na kódovanie a plnenie úloh. Tento pohľad však neberie do úvahy, že každý zamestnanec je jedinečnou ľudskou bytosťou s vlastnými životnými situáciami, ambíciami a schopnosťami. Použitie termínu "ľudské zdroje" v tejto súvislosti môže zvýrazniť neosobný charakter vzťahov medzi firmou a zamestnancami.

V IT odvetví je dôležité pochopiť, že zamestnanec nie je iba nástrojom na dosahovanie cieľov, ale je rovnako dôležitý ako manažéri. Každý zamestnanec čelí v živote rôznym výzvam a prekážkam, a je dôležité tieto faktory zohľadňovať. Pravidelné ocenenie ich prínosu pre firmu a transparentné stanovenie oblastí na rozvoj sú kľúčovými faktormi, ktoré môžu posilniť ich motiváciu na sebarozvoj.

V IT odvetví je dôvera vo vzťahoch na pracovisku nevyhnutná. Táto dôvera sa vytvára dlhodobo na základe reálnych situácií vzájomnej podpory a pomoci. Emócie majú vo svete IT oveľa väčší vplyv na motiváciu ako finančné odmeny alebo podobné materiálne faktory.

Praktické tipy pre IT prostredie:

 • Individuálne rozhovory: Mimo pracovných rozhovorov je dôležité poznať aj niečo zo súkromného života vášho tímu. Toto pomáha budovať dôveru.
 • Rozvoj osobných a profesionálnych cieľov: V IT je často spojenie medzi osobnými a pracovnými cieľmi. Poznajte kontext cieľov vašich ľudí, aby ste mohli podporiť ich individuálny rozvoj.
 • Mimo pracovné aktivity: Organizujte mimo pracovné aktivity a teambuildingové podujatia, ako sú spoločné raňajky, káva a iné, aby sa vytvoril priestor na otvorenú neformálnu komunikáciu so zamestnancami.
 • Úprimnosť a dôvera: Pamätajte si, že v IT prostredí je dôležitá úprimnosť a dôvera. Nesnažte sa získavať dôveru neprirodzenými spôsobmi, pretože by to mohlo mať opačný efekt.

V IT odvetví je dôležité chápať, že zamestnanci nie sú len technologickými nástrojmi, ale skutočnými ľuďmi s jedinečnými potrebami a motiváciami. Dôvera, empatia a komunikácia sú kľúčovými faktormi na dosiahnutie ich maximálneho potenciálu.


Ak zamestnancom práca prinesie radosť, budú ju vykonávať s nadšením a dosiahnu vysokú kvalitu.

Určite v živote poznáte situácie, kedy ste boli nútení vykonávať prácu, ktorá vás nebavila a nevideli ste v nej žiadny zmysel. Možno vám na nej ani nezáležalo, či ju spravíte dobre. V našej firme by sme sa mali vyvarovať takejto situácii. Čas je cenný a rýchlo ubieha, a preto nie je vhodné nechať zamestnancov vykonávať prácu, ktorá ich nenaplňuje alebo na ktorú nemajú vhodné schopnosti. Mala by sa podporovať práca tých, ktorí majú zručnosti na plnenie úloh a s radosťou ich vykonávajú. Takíto zamestnanci budú mať dlhodobo väčší záujem o svoj osobný a profesionálny rozvoj.

TIPY pre IT prostredie:

 • Kvalitný výber zamestnancov: Neriešte iba tituly vysokých škôl. Skôr je dôležité pozrieť sa na vízie, ciele, organizovanosť a predchádzajúce úspechy uchádzačov.
 • Preskúmanie silných a slabých stránok: Každý zamestnanec má svoje silné a slabé stránky. Dajte im možnosť využiť svoje silné stránky na prospech firmy a podporujte ich v rozvoji slabších oblastí.
 • Investícia do vzdelávania: Vzdelávanie je kľúčom k úspechu. Alokovali by ste finančné prostriedky na rozvoj zamestnancov. Dôležité je mať jasné ciele a pravidelne vyhodnocovať prínosy vzdelávania.
 • Rozmanité vzdelávacie možnosti: Ponúknite zamestnancom možnosť vzdelávať sa aj v oblastiach, ktoré nie sú priamo spojené s ich pracovnými povinnosťami, napríklad cudzie jazyky, záujmové aktivity alebo šport.


Prostredie, ktoré inšpiruje a podporuje produktivitu

V IT prostredí je kľúčové zabezpečiť, aby pracovné miesto bolo nielen miestom vykonávania úloh, ale aj inšpiráciou pre zamestnancov. Ako vedúci projektov a tímov by ste mali premýšľať o nasledujúcich otázkach: "Sú naši ľudia vybavení nástrojmi a prostredím, ktoré im umožňujú dosiahnuť vrcholné výkony? Rozumiem, aký je ich pocit pri práci a ako ju vnímajú?" Pracovné prostredie v IT výrazne ovplyvňuje zdravie, náladu a výkon zamestnancov, čo zasa má priamy vplyv na kvalitu práce.

Skvelý IT manažér nielen počúva potreby svojich zamestnancov, ale aj ich rešpektuje a snaží sa tieto potreby plniť. Ponúkanie benefitov mimo pracovného času môže byť výborným spôsobom odmeny za vynikajúce výkony alebo kolektívne ocenenie. Firmy, ktoré si robia starosti o svojich zamestnancov a dbajú na ich fyzickú a psychickú pohodu, často dosahujú najlepšie výsledky.

TIPY pre IT prostredie:

 • Investícia do kvalitného vybavenia: V IT je kvalitné pracovné vybavenie rozhodujúce. Aj keď ako manažér nepotrebujete vysoký výkonový hardvér, vaši zamestnanci ho určite ocenia.
 • Komunikácia a otvorenosť: Vždy môžete zlepšiť komunikáciu so svojím tímom. Aktívna komunikácia a otvorená spätná väzba sú kľúčové pre budovanie dôvery.
 • Rozmanitosť pracovného prostredia: Vytvorte rôzne pracovné zóny, ktoré umožnia zamestnancom meniť svoje pracovné prostredie. Postojačka, oddychové zóny a priestory pre náhodné stretnutia môžu podporiť kreativitu a nové nápady.
 • Ergonómia a pohodlie: Dôkladne sledujte teplotu, vlhkosť, osvetlenie a vetranie pracovných priestorov, aby boli ideálne pre produktivitu a pohodu.
 • Zlepšenie pracovného prostredia: Buďte ochotní investovať do zmien, ktoré zlepšia pracovné prostredie. Aj keď to nemusí mať okamžitý vplyv na finančné výsledky, zamestnanci budú pracovať efektívnejšie a s väčším potešením.
 • Zamyslite sa nad svojím pracovným prostredím: Neustále si kladiete otázku, či by ste boli schopní pracovať v prostredí, v ktorom pracuje váš tím?
 • Zdravšie návyky: Podporujte zdravšie návyky, ako je stravovanie, wellness a športové aktivity, aby ste zlepšili celkovú pohodu svojich zamestnancov.


Nemateriálne výhody majú významnejšiu hodnotu než finančné odmeny

V IT odvetví je možné, aby ľudia pracovali aj z pohodlia svojho domova. Nezakladajte sa na rigidných firemných pravidlách a vyhováraní sa na to, prečo homeoffice nie je možný. Flexibilný pracovný čas sa stal normou a prispôsobenie pracovných hodín individuálnym potrebám je čoraz bežnejšie. Podporujte zodpovednosť a oddanosť svojich ľudí tým, že im dáte priestor na flexibilitu. Bez toho nebudú môcť rozvíjať hlbšie väzby s vašou firmou. Dovolenka, platené alebo študijné voľno sú nástrojmi, ktoré umožňujú zaujímavé experimentovanie v oblasti nefinančných benefitov.

TIPY pre IT prostredie:

 • Podpora práce z domova: Umožnite ľuďom, ktorí dochádzajú z veľkej vzdialenosti, pracovať z domu častejšie.
 • Nepresúvajte zamestnancov k nadčasom: Udržujte rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Vaši ľudia majú právo tráviť čas s rodinou a priateľmi.
 • Zamyslite sa nad individuálnym časom: Stanovte limit času, ktorý môžu zamestnanci venovať vlastným projektom. To môže podporiť ich kreativitu a voľnosť vo myslení, čo sa následne prejaví aj pri plnení pracovných úloh.
 • Ocenenie za kvalitné výkony: Odmeňte kvalitné individuálne alebo tímové výkony dodatočnými voľnými dňami alebo dovolenkou.
 • Vďačnosť dlhodobým zamestnancom: Prejavte vďačnosť zamestnancom za ich vernosť firmu tým, že im zvýšite počet dní dovolenky alebo dní určených na regeneráciu.
 • Mimo pracovisko: Podporujte tímy v stretnutiach a spoločnej práci mimo pracoviska, pretože to podporuje vzájomnú interakciu a tvorbu výkonu.


Motivovanie vašich IT odborníkov v oblasti programovania a IT outsourcingu môže byť kľúčovým faktorom pre úspech vašej firmy. Dôvera, transparentnosť, dobré pracovné prostredie a nemateriálne benefity môžu pomôcť dosiahnuť optimálne výkony a dlhodobý rast. Buďte kreatívni a flexibilní vo svojich prístupoch a vaši zamestnanci vám to vrátia vyššími výkonmi a oddanosťou k firme.

Alexandra Gálfyová

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa s láskou stará o sociálne siete, web a o marketing v Coderame.

Čo je u nás nové?