Projekt KiTraffic Digital pre klienta Kistler. | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

IT outsourcing s KiTraffic Digital
projekt

KiTraffic Digital

Na projekte KiTraffic Digital vyvíjame v spolupráci s Kistler Bratislava produkt, ktorý slúži na meranie hmotnosti a ďalších parametrov vozidiel pohybujúcich sa po diaľniciach.

Klient
Kistler (Slovensko)
Typ projektu
mikroslužby .NET, vstavaný softvér, webová aplikácia
Technológie
NET
Rok
od 2021

Zadanie

KiTraffic Digital alebo skrátene KiTD je systém WIM (Weight in Motion), ktorý vyvinula a predáva spoločnosť Kistler. Účelom tohto výrobku je meranie hmotnosti a ďalších parametrov vozidiel pohybujúcich sa po diaľniciach a iných rýchlostných cestách s osobitným zameraním na nákladné vozidlá. Systém je založený na súbore snímačov inštalovaných priamo na ceste, ktoré fungujú ako samostatné zariadenia a prenášajú údaje. Tieto údaje sa spracúvajú pomocou zásobníka mikroslužieb .NET, ktorý beží na priemyselnom počítači. Táto časť je zároveň hlavným zameraním projektu. Údaje zo senzorov je potrebné dôkladne spracovať a vyhodnotiť tak, aby výstupom systému boli komplexné informácie o každom jednotlivom vozidle. Tieto údaje je potrebné ukladať a zároveň k nim pristupovať z vlastného systému zákazníka. Zákazník musí mať k dispozícii aj používateľské rozhranie, v ktorom môže systém uviesť do prevádzky, ovládať a monitorovať.

Popis realizácie

Údaje sa spracúvajú v backende (označovanom ako TDA - Traffic Data Analyzer) postavenom na architektúre mikroslužieb, kde je prevažná väčšina údajov implementovaná v prostredí .NET Framework/Core (s výnimkou niekoľkých, ktoré sú implementované v C++). Na prepojenie mikroslužieb sa používa zbernica správ Kafka, pričom väčšina tokov údajov sa šíri cez vrstvy od najabstraktnejšej manipulácie s údajmi až po najkonkrétnejšie výpočty. Vlastná verzia Kafky zabezpečuje aj príjem údajov zo senzorov. Výstupom spracovania je objekt obsahujúci všetky informácie o hmotnosti vozidla a jeho ďalších fyzikálnych vlastnostiach. Na ukladanie týchto objektov sa používa databáza ElasticSearch. Celý zásobník beží v Dockeri po prechode potrubím CI/CD pomocou Jenkins. Backend je pripojený cez Rest API k používateľskému rozhraniu postavenému na React. V tomto používateľskom rozhraní zákazník spravuje svoju polohu - registruje aktívne snímače, zadáva kalibračné údaje, monitoruje stav systému, sleduje zistené vozidlá a môže si prezerať a exportovať svoje údaje, ako aj nastaviť možnosti pripojenia k akémukoľvek vlastnému externému systému. LogStash sa používa na monitorovanie stavu celého zásobníka s vizualizáciou v prostredí Grafana.

Výsledok

Súčasný stav: Systém KiTD je vo všeobecnosti vyvinutý do funkčného stavu a v súčasnosti sa nachádza v akejsi poloprodukčnej fáze. Je náhradou za predchádzajúci systém WimDL, ktorý je založený na analógových snímačoch a je na trhu veľmi rozšírený. KiTD je vlastne nástupcom a spôsobom modernizácie riešenia ako reakcia na obmedzenia analógovej technológie. V budúcnosti sa očakáva, že novým zákazníkom sa bude ponúkať len systém KiTD. Aby sa tak však stalo, musí byť v dokonalom stave, čo je ešte v nedohľadne. Vývojári vedia o niektorých slabých miestach a rôzne funkcie je ešte potrebné rozšíriť alebo upraviť na robustnejšie riešenie a zároveň pridať mechanizmy na lepšie monitorovanie celého zásobníka a diagnostiku problémov. Keď v budúcnosti dôjde k masívnemu rozšíreniu KiTD, pribudne veľa práce s údržbou.

Čo na to jeden z vývojárov?

Na projekte som ešte krátko, ale už teraz som spokojný. Páči sa mi, že je jasné, s čím pracujeme a čo je naším cieľom. Riešenie je na dobrej úrovni a dá sa z neho veľa naučiť, pričom je stále dosť priestoru na jeho vylepšenie vlastnými nápadmi. Najmä v spolupráci s profesionálnymi kolegami sa vždy nájde cesta. Zároveň oceňujem, že medzi nami vývojármi a zákazníkom nie je veľká stena, ale niekoľko schopných ľudí, ktorí sa s nami delia o informácie. Celá práca má väčší zmysel, keď presne viem, prečo robím to, čo robím.

Vojtěch

.NET developer

NASLEDUJÚCI PROJEKT

Nezávislé testovanie batérií elektrických vozidiel

Aviloo (Rakúsko)