Čo je waterfall - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Waterfall

Waterfall

Waterfall je tradičná sekvenčná metóda riadenia projektov, ktorá sa používa v softvérovom vývoji a v iných oblastiach. Tento prístup bol populárny v 70. a 80. rokoch 20. storočia a je známy svojou lineárnou postupnosťou fáz projektu, ktoré prebiehajú postupne ako vodopád.

Metóda Waterfall má pevne definované fázy, pričom každá fáza začína až po ukončení predchádzajúcej. Tieto fázy zahŕňajú zvyčajne analýzu a špecifikáciu požiadaviek, návrh, implementáciu, testovanie a údržbu. Počas každej fázy sú definované výstupy, ktoré slúžia ako vstupy pre nasledujúcu fázu.

Jednou z hlavných charakteristík Waterfall modelu je to, že sa predpokladá, že požiadavky sú pevne stanovené a nemajú sa meniť počas procesu vývoja. To znamená, že celý projekt je plánovaný a navrhovaný vopred, pričom sa kladie dôraz na presnosť a podrobnú dokumentáciu.

Výhody modelu Waterfall zahŕňajú jasné a presné špecifikácie požiadaviek, jednoduchú správu a jednoznačnú kontrolu nad projekty. Navyše, tento model je často vhodný pre projekty s pevným rozpočtom a harmonogramom.

Avšak existujú aj niektoré obmedzenia a problémy spojené s použitím Waterfall modelu. Pre zákazníkov môže byť ťažké definovať všetky požiadavky dopredu a nereagovať na zmeny v priebehu projektu. Okrem toho, keďže každá fáza je dokončená pred tým, než sa začne nasledujúca, neexistuje možnosť návratu späť a opravy chýb alebo nezhôd, ktoré sa môžu objaviť.

V súčasnosti sa model Waterfall často nahradzuje agilnými metodikami vývoja softvéru, ako je napríklad Scrum alebo Kanban, ktoré umožňujú flexibilnejšie a iteratívne riešenie projektov.

Využitie v rôznych odvetviach:

Softvérový vývoj:

Waterfall bol pôvodne vyvinutý pre softvérový vývoj a bol široko používaný v tomto odvetví. V projektoch, kde je možné presne definovať požiadavky dopredu a kde sa nečaká veľké množstvo zmien, môže byť metóda Waterfall vhodná. Napríklad pri vývoji jednoduchých mobilných aplikácií, softvéru na základné účtovníctvo alebo iných dobre štrukturovaných a statických projektov.

Stavebníctvo:

Waterfall je často používaný v stavebnom priemysle pri plánovaní a riadení veľkých stavieb, ako sú budovy, mosty alebo inžinierske projekty. Projekt sa postupne vyvíja z fázy návrhu, prechádza cez fázu výstavby a končí s fázou dokončenia a údržby.

Výroba:

Metóda Waterfall sa využíva aj v oblasti výroby, najmä pri projektoch s jasne definovanými a štandardizovanými procesmi. Napríklad pri výrobe automobilov alebo iných veľkých výrobných procesoch, kde je dôležité dodržiavať presný postup a kvalitu.

Farmaceutický priemysel:

Pri vývoji a výrobe liekov a farmaceutických produktov sa často používa metóda Waterfall, pretože vyžaduje presné dodržiavanie regulácií a sledovanie postupov od vývoja po výrobu a distribúciu.

Je však dôležité poznamenať, že v súčasnosti sa stále viac preferujú agilné metódy vývoja, ktoré umožňujú pružnejšie reagovať na zmeny a zlepšiť spoluprácu medzi tímami. Metóda Waterfall je často vnímaná ako rigidná a menej prispôsobivá voči zmenám, čo môže byť nevýhodou v dnešnej dynamickom prostredí.