Čo je velocity - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Velocity

Velocity

V kontexte IT a softvérového vývoja, termín "velocity" sa často používa v agilných metodikách, najmä v Scrum. Velocity je metrika alebo miera, ktorá sa používa na meranie rýchlosti, akou tímy dokážu dodávať funkčnosti alebo dokončovať úlohy v rámci iterácií (sprintov) alebo určitého časového obdobia.

Velocity sa zvyčajne vyjadruje v bodoch alebo jednotkách, ktoré sú definované a prispôsobené konkrétnejmu tímu alebo projektu. Tieto body môžu predstavovať úsilie, čas, zložitosť alebo iné faktory, ktoré sa berú do úvahy pri odhade a meraní práce.

Pri začiatku projektu alebo novom tíme je velocity často neznámy a určuje sa v priebehu času na základe skúseností a histórie tímu. Typicky sa meria po každom dokončenom sprinte alebo iterácii a je vypočítané ako súčet bodov (alebo jednotiek) úloh, ktoré boli úspešne dokončené v danom období.

Velocity má niekoľko významov a využití:

Plánovanie a odhady:

Pomáha tímom pri plánovaní a odhadovaní budúcej práce a záväzkov. Na základe histórie velocity môžu tímy odhadnúť, koľko úloh dokážu splniť v budúcich sprintoch a prispôsobiť svoj plán diel a zdrojov.

Meranie výkonu:

Velocity je meradlom výkonu tímu a pomáha sledovať, ako sa tím vyvíja a zlepšuje. Ak sa velocity postupne zvyšuje, naznačuje to zvýšenú produktivitu a efektivitu tímu. Naopak, pokles velocity môže signalizovať problémy alebo prekážky, s ktorými sa tím stretáva.

Porovnávanie tímov:

Velocity môže byť použité na porovnávanie výkonnosti rôznych tímov. Pomáha identifikovať tímy, ktoré dosahujú vyššiu rýchlosť a účinnosť pri dodávaní funkcionality a poskytuje informácie o tom, čo môžu iné tímy zlepšiť alebo sa inšpirovať.

Je dôležité poznamenať, že velocity nie je jediným ukazovateľom výkonnosti tímu a nemal by sa používať izolovane. Treba ho chápať v kontexte ďalších faktorov, ako je kvalita dodanej funkcionality, spokojnosť zákazníka, stabilita tímu a podobne.