Čo je user story - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
User story

User story

User story je v oblasti vývoja softvéru a product managementu neformálny popis jednej alebo viacerých funkcionalít softvérového produktu z pohľadu koncového užívateľa.

Ide o nástroj používaný pri agilnom vývoji softvéru. Popisuje funkcionalitu aplikácie jazykom, akému rozumie aj koncový používateľ. Píše sa v nej o aký typ používateľa ide, čo tento používateľ chce a prečo. User story však nepopisuje všetky podrobnosti danej funkcionality, slúži skôr ako základ pre diskusiu. Na základe tohto popisu a diskusie k nemu neskôr vznikne požiadavka na vývoj funkcionality, s ktorou ďalej pracuje vývojový tím.

User stories sú zaznamenávané v nástroji na riadenie projektu, ako napríklad Jira. V závislosti od projektu ich môžu vytvárať buď klienti, samotní používatelia, manažéri alebo členovia vývojového tímu.

Koncept 3C

Dobré user stories zahŕňajú tri kritické aspekty (známe aj ako Koncept 3C):

 1. Card – stručný popis požiadavky v štandardizovanom formáte,
 2. Conversation – diskusia vedená počas plánovania iterácie medzi zákazníkom a vývojovým tímom,
 3. Confirmation – akceptačné kritériá slúžiace pre overenie korektného správania implementácie.


Ako písať user stories

Štandardizovaný formát popisu požiadavky v user story má tvar:

As a <Role>, I want to <Action>, so that <Benefit>.

 • Role – špecifikuje používateľa, ktorý požaduje danú funkcionalitu,
 • Action – popisuje samotnú funkcionalitu systému, písané vo forme akcie,
 • Benefit – čo chce používateľ pomocou funkcionality dosiahnuť.


INVEST

Skratka INVEST slúži ako pomôcka na zapamätanie všeobecne akceptovaných kritérií, ktoré určujú kvalitu user story. Tieto kritériá sú:

 • Independent – malo by ísť o samostatnú funkcionalitu, ktorá nezávisí na iných,
 • Negotiable – mala by popisovať len potrebu používateľa, bez špecifík, a nechať tak priestor na konverzáciu,
 • Valuable – mala by používateľovi priniesť nejakú hodnotu,
 • Estimable – malo by byť možné odhadnúť jej implementačnú náročnosť pre potreby zaradenia do sprintu,
 • Small – mala by vyžadovať malé množstvo práce,
 • Testable – musí obsahovať akceptačné kritériá pre overenie správnosti implementácie.