Čo je UI design - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
UI design

UI design

Návrh používateľského rozhrania aplikácie. UI je skratka pre User Interface, teda používateľské rozhranie. Je to spojnica medzi používateľom a počítačovým programom, konkrétne súbor príkazov alebo ponúk, prostredníctvom ktorých používateľ komunikuje s programom.

Rozhranie môže byť riadené ponukou (rozhranie riadené ponukou) alebo príkazmi (rozhranie riadené príkazmi). V rozhraní riadenom príkazmi používateľ zadáva svoje príkazy. V rozhraní riadenom ponukou si používateľ vyberá z ponuky, ktorá sa zobrazuje na obrazovke.

Používateľské rozhranie je jednou z najdôležitejších častí každého programu, pretože práve prostredníctvom rozhrania program vykonáva to, čo používateľ potrebuje. Atraktívne používateľské rozhranie môže posunúť používateľský zážitok na vyššiu úroveň, ale na druhej strane môže byť používateľské prostredie zničené nepríjemným rozhraním.

Grafické používateľské rozhrania (GUI), ktoré používajú okná, ikony a iné grafické prvky, sa stali štandardom v osobných počítačoch, preto sa pod pojmom UI zvyčajne myslí grafické používateľské rozhranie. To sa skladá zo všetkého, na čo sa používateľ pozerá - bannerov, obrázkov, textu, ktorý môže čítať, tlačidiel, na ktoré môže klikať, posúvačov, vstupných polí atď. Je to aj o rozložení obrazovky, prechodoch, prípadne animáciách.

Samozrejme, používateľské rozhranie nemusí byť len grafické. Okrem grafického poznáme aj rozhrania ovládané hlasom (VUI), kde používateľ interaguje s produktom pomocou svojho hlasu (napr. Google Assistant, Siri, Alexa atď.) a rozhrania založené na gestách, kde na interakciu s produktom slúžia pohyby tela.