Čo je tracker - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Tracker

Tracker

Tracker je nástroj alebo systém, ktorý sa používa na sledovanie a správu úloh, požiadaviek a problémov v rámci projektu alebo organizácie. Sledovanie úloh je kľúčovou súčasťou riadenia projektov a pomáha tímom udržať prehľad o stave a pokroku jednotlivých úloh.

Tracker umožňuje zaznamenávať, sledovať a spravovať úlohy od ich vytvorenia až po ich ukončenie. Tieto úlohy môžu byť pridelené jednotlivým členom tímu, sledované v časovej osi, priraďované priorítami a označované stavmi (ako napríklad "otvorená", "v spracovaní", "hotová" atď.).

Niektoré trackery môžu byť integrované s nástrojmi na riadenie verzionovania kódu, ako je Git, čo umožňuje prepojenie medzi zmenami v kóde a príslušnými úlohami.

Výhody používania trackeru:

Sledovanie a správa úloh:

Tracker umožňuje tímom evidovať a sledovať jednotlivé úlohy a ich stav v priebehu projektu. To pomáha udržať prehľad o tom, kto je zodpovedný za danú úlohu a aký je jej stav.

Priraďovanie a delegovanie úloh:

Tracker umožňuje priraďovať úlohy jednotlivým členom tímu a sledovať, kto je zodpovedný za ich vykonanie. Tým sa zlepšuje efektivita a zodpovednosť v tíme.

Prioritizácia úloh:

Tracker umožňuje priraďovať prioritné úlohy a zabezpečiť, aby tím pracoval na najdôležitejších a najurgentnejších úlohách. Tým sa zvyšuje produktivita a zameranie tímu.

Sledovanie časového rámca:

Niektoré trackery umožňujú sledovať časový rámec pre jednotlivé úlohy a projekt ako celok. To umožňuje manažérom a tímovým členom monitorovať a riadiť pokrok projektu.

Komunikácia a spolupráca:

V mnohých trackeroch je možné diskutovať a komunikovať priamo v rámci jednotlivých úloh. Tím môže zdieľať informácie, aktualizácie a komentáre, čo zlepšuje spoluprácu a informovanosť tímu.

Reporting a analýza:

Tracker poskytuje rôzne nástroje a funkcie na generovanie správ, analýzu a sledovanie pokroku projektu. To pomáha manažérom a tímovým lídrom získať prehľad o výkone tímu a poskytuje informácie na plánovanie a rozhodovanie.


Tracker je cenný nástroj pre správu úloh a projektov v rámci IT firmy. Pomáha zlepšovať organizáciu, sledovanie pokroku a spoluprácu tímu, čo v konečnom dôsledku vedie k efektívnejšiemu vývoju softvéru a riadeniu projektov.