Čo je sprint - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Sprint

Sprint

Sprint je časová jednotka v metodológii vývoja softvéru Scrum, určujúca základný iteračný cyklus. Typicky býva nastavená na týždeň až mesiac, najčastejšie 2 týždne.

Počas sprintu je úlohou vývojového tímu splniť vopred naplánovanú prácu a dodať funkčnú verziu produktu, prípadne, ak to nie je možné, skonzultovať so Scrum masterom, prípadne Product ownerom problémy a dohodnúť ďalší postup. Aby došlo k čo najmenej problémom, konajú sa počas sprintu viaceré meetingy:

denné stand-upy

– konajú sa denne, najlepšie hneď ráno, a členovia tímu na nich informujú ostatných o tom, na čom pracovali, a na čom plánujú pracovať v daný deň. Taktiež informujú o prípadných problémoch, na ktoré počas práce narazili, a ak je to potrebné, dohodnú sa s kompetentými na ďalšom postupe.

plánovania

– konajú sa pred spustením sprintu, a tím si počas nich dohodne množstvo práce, ktoré sa zaviaže splniť do konca sprintu. Počas týchto meetingov sa ohodnocujú úlohy, ktoré by mali byť vopred zanalyzované a pripravené, a ak treba, robí sa ich delenie na menšie pod-úlohy.

sprint reviews

– na konci sprintu, tím sa stretne s Product ownerom, prípadne zástupcami zákazníka a zhodnotí prácu ktorá sa počas sprintu odviedla. Väčšinou sa počas tohto meetingu robí aj tzv. demo, a teda prezentácia funkcionality ktorá bola počas sprintu implementovaná.

retrospektívy

– členovia tímu si povedia pozitíva a negatíva posledného sprintu, čo sa spravilo dobre, a na čom naopak treba do budúcnosti popracovať, a podľa spätnej väzby sa určia konkrétne akcie, ktoré je možné vykonať, aby sa tímu v ďalšom sprinte pracovalo lepšie.

refinementy

– voliteľné, konané počas sprintu, vývojový tím sa stretne s Product ownerom a spoločne zhodnotia tempo plnenia úloh v sprinte prípadne doplnia potrebné informácie do úloh či už v sprinte alebo v backlogu, primárnym cieľom však je udržiavanie dostatku pripravených úloh v backlogu.