Čo je slider - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Slider

Slider

Pojem slider sa v IT často používa na označenie interaktívneho ovládacieho prvku na webových stránkach alebo v aplikáciách, ktorý umožňuje používateľovi vybrať hodnotu z určitého rozsahu. Slider poskytuje intuitívny spôsob nastavovania hodnôt tým, že umožňuje používateľovi posúvať posúvač alebo ukazovateľ po pásme.

V IT slovníku môžete popísať slider ako vizuálny ovládací prvok, ktorý slúži na výber hodnoty z definovaného rozsahu. Tento rozsah môže byť reprezentovaný číselnými hodnotami, percentami, časovými údajmi alebo inými parametrami, v závislosti od použitia slideru.

Použitie slideru v IT je rozmanité:

 1. Nastavenie hodnôt: Slider je často používaný na nastavenie hodnôt v rôznych nastaveniach alebo preferenciách. Napríklad, môžete mať slider na nastavenie hlasitosti zvuku, jasu obrazovky, veľkosti písma a podobne.
 2. Výber rozsahu: Slider sa tiež používa na výber rozsahu hodnôt. Napríklad, môžete mať slider, ktorý umožňuje používateľovi zvoliť rozsah dátumov, rozsah cien produktov, rozsah hmotností a podobne.
 3. Filtrácia dát: Slider môže slúžiť aj na filtrovanie dát. V prípade, že máte veľký zoznam dát a chcete umožniť používateľovi vybrať si len určitý rozsah hodnôt, slider môže byť vhodným nástrojom na filtrovanie týchto dát.
 4. Vizualizácia dát: Slider môže slúžiť aj na vizualizáciu dát v grafickom formáte. Napríklad, môžete mať slider, ktorý umožňuje používateľovi presúvať sa cez časovú os a zobrazovať dáta v reálnom čase alebo v rôznych časových intervaloch.

Pri vytváraní slideru môžete zvážiť niektoré aspekty, ako sú:

 • Rozsah hodnôt: Definovanie minimálnej a maximálnej hodnoty, ktorú môže používateľ vybrať.
 • Krok hodnôt: Určenie, akým krokom sa môže hodnota meniť na slideri.
 • Vizuálny dizajn: Navrhnutie vizuálneho vzhľadu slideru, vrátane vzhľadu posúvača, pozadia a ďalších prvkov.

Rozšírenie slideru môže byť aj využitie rôznych interakcií, ako je preťahovanie posúvača myšou, dotykové gestá na mobilných zariadeniach alebo klávesové skratky pre presné nastavenie hodnôt.

Slider je veľmi univerzálny ovládací prvok, a preto sa môže používať na rôznych miestach v IT.

Tu je niekoľko príkladov, kde môžete nájsť slider:

 1. Webové stránky: Slider je často používaný na webových stránkach na rôzne účely. Môže sa nachádzať na domovskej stránke na prezentáciu produktov alebo funkcií, na stránkach s portfóliom na prehliadanie obrázkov, na stránkach s cenovými rozsahmi na výber produktu a podobne.
 2. Aplikácie pre mobilné zariadenia: Slider je populárny aj v mobilných aplikáciách. Môže byť použitý na nastavenie hodnôt v nastaveniach aplikácie, na prehliadanie obrázkov, na ovládanie hlasitosti alebo jasu obrazovky a podobne.
 3. Prezentácie a multimediálne projekty: Pri vytváraní prezentácií alebo multimediálnych projektov môže byť slider použitý na ovládanie prechodu medzi jednotlivými snímkami alebo slajdmi. Týmto spôsobom môžete umožniť používateľom prechádzať obsahom projektu podľa vlastného tempa.
 4. Grafické nástroje: V grafických nástrojoch, ako sú editory fotografií alebo grafické programy, môže slider slúžiť na nastavenie hodnôt ako kontrast, jas, nasýtenie, rozostrenie a podobne. Pomocou slideru môžu používatelia presne upravovať grafické parametre podľa svojich požiadaviek.
 5. Hráči médií: Pri prehrávaní médií, ako sú hudba alebo video, sa slider používa na ovládanie prehrávania. Používatelia môžu posúvať posúvač, aby rýchlo alebo presne prechádzali v rámci médií.

Toto sú iba niektoré príklady miest, kde môžete nájsť slider v oblasti IT. V skutočnosti je použitie sliderov veľmi flexibilné azávisí od konkrétneho kontextu a potrieb používateľa alebo vývojára.