Čo je server - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Server

Server

Server je kľúčovým prvkom v informačných technológiách (IT) a predstavuje centrálny počítačový systém, ktorý poskytuje zdroje a služby ostatným počítačom v počítačovej sieti. Jeho hlavnou úlohou je spravovať, uchovávať a poskytovať dáta, aplikácie a iné zdroje, aby sa uspokojili požiadavky používateľov a klientov.

Typy serverov:

Súborový server:

Tento typ servera je zodpovedný za ukladanie a poskytovanie súborov a dátového úložiska. Používatelia v sieti môžu na ňom ukladať, zdieľať a spravovať súbory, čo umožňuje spoluprácu a prístup k informáciám z rôznych zariadení.

Aplikačný server:

Aplikačný server poskytuje platformu a prostredie pre beh aplikácií. Používatelia môžu pristupovať k aplikáciám cez klientov a server vykonáva výpočty a spracováva požiadavky.

Databázový server:

Databázový server slúži na správu a ukladanie dát v štruktúrovaných formátoch. Poskytuje možnosť ukladania, vyhľadávania, aktualizácie a zdieľania dát pre rôzne aplikácie a používateľov.

Web server:

Web server spracováva požiadavky na webové stránky a poskytuje ich klientom prostredníctvom protokolu HTTP. Je zodpovedný za poskytovanie webového obsahu, spracovanie formulárov, podporu dynamických webových stránok a ďalších webových služieb.

E-mailový server:

E-mailový server zabezpečuje spracovanie, odosielanie a prijímanie e-mailových správ. Poskytuje e-mailové služby používateľom, ako je vytváranie e-mailových kont, doručovanie správ a správa e-mailovej komunikácie.

Virtuálny server:

Virtuálny serverje typ servera, ktorý umožňuje viacero virtuálnych strojov (virtuálneho hardvéru) bežať na jednom fyzickom serveri. Tento prístup umožňuje efektívne využívanie hardvérových zdrojov a umožňuje izoláciu a správu jednotlivých virtuálnych prostredí.


Server je kritickým prvkom v IT infraštruktúre a jeho správne nastavenie, správa a zabezpečenie sú kľúčové pre spoľahlivý chod siete a poskytovanie služieb. Môže byť implementovaný ako samostatné fyzické zariadenie alebo ako virtuálny server v rámci virtualizačnej platformy.

Pri navrhovaní a implementácii serverových riešení je dôležité zvážiť požiadavky na výkon, dostupnosť, zálohovanie, bezpečnosť a škálovateľnosť. Správna konfigurácia a správa serverových systémov zabezpečuje ich optimálny výkon, minimalizuje výpadky a umožňuje rýchlu reakciu na požiadavky používateľov.

V závere je server neoddeliteľnou súčasťou IT infraštruktúry a zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní zdrojov a služieb v počítačových sieťach. Jeho typ a konfigurácia závisí od konkrétnych požiadaviek a potrieb organizácie.