Čo je scrum master - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Scrum master

Scrum master

Scrum master je rola vo vývojovom tíme používajúcom scrum metodológiu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania princípov scrumu a odstraňovanie prekážok tímu pre dodanie cieľov projektu.

Scrum metodika je založená na vyššej efektívnosti práce v tíme. To so sebou obnáša aktívnu účasť členov tímu na rôznych meetingoch, aby si mohli vymieňať informácie o postupe plnenia úloh, a prípadných problémoch na ktoré narážajú. Úlohou scrum mastera je prebrať zodpovednosť za organizáciu a riadenie týchto meetingov aby sa vývojári mohli plne sústrediť na svoje úlohy. Scrum master zároveň zabezpečuje že sa dodržiavajú všetky princípy scrum metodiky.

Dobrý scrum master nielen dohliada na dodržiavanie scrum princípov, ale častokrát funguje ako prostredník v komunikácii medzi členmi tímu, či už medzi product ownerom a vývojovým tímom, alebo medzi jednotlivými členmi tímu. Ak je to potrebné, mal by vedieť flexibilne reagovať na potreby tímu a možno aj motivovať členov tímu k lepším výkonom.

Úlohy scrum mastera v tíme:

stand-upy

– organizovanie a riadenie priebehu denných scrum meetingov,

plánovanie

– riadenie plánovacích meetingov na nasledujúci sprint, pomoc tímu pri odhadovaní úloh a prípadnom vytváraní pod-úloh, zabezpečenie aby si tím na ďalší sprint nenaplánoval príliš veľa práce (alebo príliš málo),

sprint reviews

– riadenie meetingu, spísanie spätnej väzby od členov tímu,

retrospektívy

– spísanie a zaznamenie akcií pre zlepšenie práce tímu v oblastiach podľa spätnej väzby,

správa sprint boardu

– zabezpečenie správnosti a aktuálnosti ticketov v Jire (alebo inom nástroji na správu scrumu),

1 on 1 meetingy

– niekedy je žiadúce vykonávanie meetingov osamote s jednotlivými členmi tímu pre zabezpečenie spokojnosti členov tímu s priebehom projektu, a prípadné riešenie problémov ktoré môžu nastať ak ide o veci ktoré nie je vhodné riešiť počas scrum meetingov,

reporting

– pravidelná analýza burndown chartov a ďalších pomôcok k pochopeniu ako rýchlo a efektívne tím pracuje,

eliminácia blokerov

– zabezpečenie toho aby tím nebol rušený vonkajšími vplyvmi, a pomoc pri riešení vnútorných problémov.