Čo je scrum - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Scrum

Scrum

Scrum je jednou z najpopulárnejších agilných metodík vývoja softvéru. Zahŕňa kompletné riešenie toho, ako zorganizovať prácu v tíme, aby výsledkom bolo dodanie funkčného produktu v čo najkratšom čase. Hlavnými výhodami scrumu sú väčšia efektivita práce a rýchle prispôsobenie sa častokrát náhlym zmenám požiadaviek.

Hlavným motívom použitia scrum metodiky je väčšia schopnosť tímu prispôsobiť sa zmenám požiadaviek zákazníkov. Tie sa počas vývoja produktu častokrát menia a tradičné metodiky vývoja na ne nie sú schopné reagovať. Scrum spočíva v iteratívnom dodávaní funkčnej verzie produktu, pričom pre každú iteráciu (označovanú v scrume ako sprint) si team dopredu naplánuje aká práca sa vykoná. Každý sprint má dopredu určenú dĺžku trvania, zvyčajne jeden týždeň až mesiac, najčastejšie dva týždne.

Počas sprintu sa pravidelne (ideálne každý deň) konajú tzv. stand-up meetingy, kde sa stretnú všetci členovia tímu a povedia si čo robili od posledného stand-upu a čo budú robiť po stand-upe. Ak mali nejaké problémy, tu je priestor ich spomenúť ostatným členom tímu a dohodnúť si ďalší postup, stand-up však neslúži na samotné riešenie týchto problémov, mal by byť čo najkratší (zvyčajne sa jeho dĺžka ohraničuje na najviac 15 minút).

Plánovanie práce pre sprint prebieha na sprint planning-u, kde sa z vopred pripravených úloh (backlog) vyberú tie s najväčšou prioritou, ohodnotia sa podľa predpokladaného času potrebného na ich splnenie, a podľa predpokladanej kapacity tímu sa naplánujú na ďalší sprint. Ak je sprint dlhší, zvykne sa v jeho priebehu konať aj tzv. refinement, kde sa skontroluje tempo plnenia úloh a podľa potreby sa sprint upraví.

Na konci sprintu prebieha sprint review a retrospektíva, počas ktorej si členovia tímu zhodnotia prácu počas skončeného sprintu, spíšu klady a zápory, a pokúsia sa v ďalšom sprinte nedostatky odstrániť.

Role v scrum tíme

Scrum rozlišuje tri základné role:

Product owner

- zastupuje v tíme zákazníka a prioritizuje zákaznícke požiadavky, ktoré s tímom pretavuje do úloh,

Scrum master

- zabezpečuje, aby všetko fungovalo, pomáha product ownerovi a dohliada na dodržiavanie princípov scrumu,

Vývojový tím

- je zodpovedný za dodanie potenciálne použiteľných inkrementov produktu na konci každého sprintu. Pracuje samostatne a dokáže si poradiť s rôznymi prekážkami a úlohami. Tvoria ho rôzni špecialisti ako programátori, testeri či marketéri.