Čo je retrospektíva - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Retrospektíva

Retrospektíva

V rámci agilných metodológií, ako je napríklad Scrum, retrospektíva je pravidelným a štruktúrovaným zhromažďovaním a hodnotením spätných informácií o práci tímu po skončení určitého obdobia alebo iterácie.

Retrospektíva umožňuje tímu reflektovať nad uplynulým obdobím a identifikovať príležitosti na zlepšenie.

Retrospektíva sa zvyčajne uskutočňuje na konci každej iterácie alebo projektovej fázy. Počas retrospektívy tímy diskutujú o tom, čo sa podarilo a čo nie, aké problémy sa vyskytli a aké príležitosti na zlepšenie existujú. Cieľom retrospektívy je identifikovať pozitívne aspekty, ktoré sa majú zachovať, a problémy alebo prekážky, ktoré je potrebné riešiť a zlepšiť v budúcom období.

Retrospektíva sa zvyčajne uskutočňuje formou stretnutia tímu, kde sa používajú rôzne techniky a nástroje na zhromažďovanie spätných informácií a generovanie diskusie. Tím sa sústredí na otázky ako "Čo sme urobili dobre?", "Čo sme mohli urobiť lepšie?" a "Aké kroky podnikneme, aby sme sa zlepšili?".

Výstupom retrospektívy je zoznam konkrétnych akcií a zlepšení, ktoré tím plánuje implementovať do budúcich projektových iterácií alebo fáz. Tieto akcie môžu zahŕňať procesné zmeny, komunikačné vylepšenia, technické inovácie alebo iné opatrenia na zvýšenie efektivity a spokojnosti tímu.

Retrospektíva je dôležitou súčasťou agilného prístupu k riadeniu projektov a umožňuje pružnú adaptáciu a kontinuálne zlepšovanie pracovných procesov tímu. Pomáha vytvárať kultúru učenia sa a zlepšovania a podporuje kolektívnu zodpovednosť za kvalitu a úspech projektov.