Čo je repozitár - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Repozitár

Repozitár

Repozitár je miesto alebo úložisko, kde sa ukladajú, spravujú a verzujú zdrojové kódy, súbory, dáta alebo iné objekty. Slúži na uchovávanie histórie zmien a zabezpečenie spoločného prístupu pre vývojárov a tímy.

Repozitár je dôležitým nástrojom v rámci softvérového vývoja a verzionovania. Uchováva zdrojové kódy, konfiguračné súbory, dokumentáciu a ďalšie súbory potrebné pre vývoj softvéru. Repozitár poskytuje systematické sledovanie zmien v týchto súboroch a umožňuje vývojárom a tímom pracovať s aktuálnymi verziami.

Existujú rôzne typy repozitárov:

  1. Centralizovaný repozitár: Tento typ repozitára sa používa v systémoch verzionovania zdrojových kódov, ako je napríklad Subversion (SVN). V centralizovanom repozitári je uložená jedna centrálna kópia zdrojových kódov, ku ktorej majú prístup vývojári. Pri aktualizácii alebo verzovaní sa vyžaduje komunikácia so serverom.
  2. Distribuovaný repozitár: Distribuovaný repozitár je typ repozitára, ktorý sa používa v systémoch verzionovania zdrojových kódov, ako je napríklad Git. V tomto prípade majú vývojári kópiu celého repozitára na svojich lokálnych zariadeniach. Zmeny a aktualizácie sa môžu robiť lokálne a následne sa môžu synchronizovať so serverom a ostatnými vývojármi.

Repozitár poskytuje niekoľko výhod:

  1. Verzionovanie: Repozičný systém uchováva históriu zmien súborov, čo umožňuje prehľad a možnosť obnovenia predchádzajúcich verzií.
  2. Spolupráca: Repozitár poskytuje spoločné úložisko pre viacerých vývojárov a tímy, čo umožňuje spoluprácu na projekte a súbežnú prácu na rôznych úlohách.
  3. Zálohovanie: Repozičný systém slúži ako záložný mechanizmus, pretože uchováva kópiu všetkých súborov v repozitári.
  4. Sledovanie zmien: Repozičný systém umožňuje sledovanie a audít zmien v súboroch a získanie informácií o autorovi, dátume a obsahu zmien.

Repozitáre sa používajú vo vývoji softvéru, ale aj v iných odvetviach, kde je potrebné spravovať a verzovať súbory a dáta.