Čo je redmine - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Redmine

Redmine

Redmine je open-source projektový manažmentový nástroj, ktorý poskytuje funkcie pre sledovanie a správu projektov.

Je založený na webovom prostredí a umožňuje tímovým členom efektívne spolupracovať, spravovať úlohy, sledovať časové rámce a komunikovať v rámci projektu.

Medzi hlavné vlastnosti a funkcie Redmine patria:

 1. Sledovanie úloh: Redmine poskytuje možnosť vytvárania, priraďovania a sledovania úloh priradených k rôznym projektom. Každá úloha môže obsahovať podrobnosti ako popis, prioritný stupeň, termíny a priraďovanie k členom tímu.
 2. Správa projektov: Redmine umožňuje vytvárať a spravovať projekty, definovať ich parametre, nastavenia a hierarchiu. Projektový manažér môže sledovať pokrok projektu, priradzovať úlohy, spravovať dokumenty a plánovať časové rámce.
 3. Sledovanie času a nákladov: Tím môže zaznamenávať odpracovaný čas na jednotlivých úlohách a projektových aktivitách. Tieto informácie sa používajú na sledovanie nákladov, analýzu produktivity a plánovanie zdrojov.
 4. Diskusné fóra a komunikácia: Redmine umožňuje vytváranie diskusných fór, kde členovia tímu môžu diskutovať o rôznych témach a správach spojených s projektom. Taktiež poskytuje možnosti pre sledovanie zmien, pridávanie komentárov a notifikácie.
 5. Správa dokumentov a súborov: Redmine umožňuje nahrávanie a správu dokumentov, súborov a príloh pre jednotlivé projekty. Tím môže zdieľať relevantné materiály, dokumentáciu a informácie pre členov tímu.
 6. Integrácia s ďalšími nástrojmi: Redmine poskytuje možnosti integrácie s ďalšími nástrojmi a systémami, ako sú verziovacie systémy (napr. Git, Subversion), e-mailové služby a kalendáre, čo umožňuje plynulú spoluprácu a synchronizáciu s existujúcimi nástrojmi.

Tu je niekoľko príkladov, kde sa Redmine často využíva:

 1. Softvérový vývoj: Redmine je široko používaný v softvérovom vývoji a IT projektovom manažmente. Pomáha tímom sledovať úlohy, spravovať rozvrhy vývoja, monitorovať chyby, spravovať verzovanie kódu, vytvárať dokumentáciu a koordinovať komunikáciu medzi členmi tímu.
 2. IT oddelenia: Redmine je často využívaný IT oddeleniami a IT službami na správu žiadostí a problémov od používateľov, sledovanie stavu incidentov a žiadostí o zmenu, správu aktív a konfigurácie, a tiež ako nástroj pre sledovanie vylepšení a aktualizácií.
 3. Projektový manažment: Redmine poskytuje funkcie pre správu projektov, plánovanie úloh, sledovanie časových rámci, správu zdrojov, alokovanie úloh a monitorovanie pokroku projektov. Môže byť použitý v rôznych odvetviach a organizáciách na správu projektových portfólií.
 4. Výskum a vývoj: Redmine je tiež vhodný pre výskumné a vývojové tímy na sledovanie a správu výskumných projektov, spravovanie experimentov, sledovanie úloh a stanovenie cieľov výskumu.
 5. Helpdesk a zákaznícka podpora: Redmine môže byť využitý ako systém helpdesku na správu žiadostí a otázok od zákazníkov. Pomocou príslušných modulov a rozšírení je možné efektívne sledovať a spravovať zákaznícke požiadavky, riešiť problémy a poskytovať zákaznícku podporu.
 6. Vzdialené tímy a spolupráca: Redmine umožňuje vzdialeným tímom spolupracovať a spravovať projekty z rôznych lokalít. Tímovým členom umožňuje prístup k spoločnému priestoru pre správu úloh, komunikáciu, zdieľanie dokumentov a sledovanie pokroku projektov.

Redmine je všeobecne flexibilný nástroj a môže byť prispôsobený a rozšírený na splnenie potrieb konkrétnej organizácie či projektu. Jeho využitie nie je obmedzené na vyššie uvedené príklady a môže byť adaptovaný na rôzne scenáre a odvetvia podľa potreby.