Čo je quality assurance - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Quality Assurance

Quality Assurance

Quality Assurance (QA) je proces zabezpečenia kvality v oblasti IT a softvérového vývoja. Je to sada činností, ktoré majú za cieľ zabezpečiť, že softvér alebo IT produkt spĺňa stanovené štandardy a požiadavky a je vo vysokom štádiu kvality.

Quality Assurance (QA) je disciplína, ktorá sa zaoberá zabezpečením kvality softvéru a IT produktov.

Cieľ QA:

Hlavným cieľom QA je zabezpečiť, že softvér alebo IT produkt je funkčný, spoľahlivý, bezpečný a používateľsky prívetivý. Zahrňuje overovanie, že softvér vykonáva svoje funkcie správne, neobsahuje chyby alebo chyby a je pripravený na nasadenie a použitie.

Aktivity QA:

V rámci QA sa vykonávajú rôzne aktivity na zlepšenie kvality softvéru. Môžete uviesť niektoré z týchto aktivít, ako sú testovanie softvéru, revízie kódu, automatizované testovanie, analýza požiadaviek, overovanie dodržiavania štandardov a postupov, monitorovanie výkonnosti a testovanie použiteľnosti.

QA proces:

Opísať QA proces znamená uviesť postup a fázy, ktoré sú súčasťou zabezpečovania kvality softvéru. Môže zahŕňať nasledujúce fázy: plánovanie QA, príprava testovacieho prostredia, vytvorenie testovacieho scenára, vykonanie testovania, zhromažďovanie a analýza výsledkov, oprava chýb a opakovanie cyklu, a nakoniec uvoľnenie softvéru do produkčného prostredia.

Testovacie metódy a techniky:

Môžete spomenúť rôzne metódy a techniky používané v rámci QA. To zahŕňa manuálne testovanie, automatizované testovanie, testovanie jednotiek, integračné testovanie, regresné testovanie, výkonnostné testovanie a testovanie použiteľnosti. Každá metóda alebo technika má svoje vlastné výhody a sa používa na rôzne úrovne a typy testov.

Nástroje a frameworky:

V rámci QA sa používajú aj rôzne nástroje a frameworky na zlepšenie efektivity a efektívnosti testovania. Môžete spomenúť populárne nástroje ako Selenium, JUnit, Cucumber, Appium a ďalšie, ktoré sú používané na automatizáciu testov a správu chýb.

Vzťah medzi QA a ostatnými procesmi:

Môžete diskutovať o vzťahu medzi QA a inými procesmi v softvérovom vývoji, ako je testovanie softvéru, riadenie zdrojového kódu a správa chýb. Ukázať, ako QA spolupracuje s týmito procesmi a ako prispieva k vytváraniu kvalitného softvéru.


QA je dôležitou súčasťou vývoja softvéru a zabezpečuje, že softvér je spoľahlivý, funkčný a používateľsky prívetivý. Zahrnutím definície, procesu, aktivít a nástrojov QA do vášho IT slovníka môžete poskytnúť užitočnú informáciu pre návštevníkov vašej webovej stránky a prispieť k lepšiemu porozumeniu tejto dôležitej oblasti.