Čo je prototyp - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Prototyp

Prototyp

Prototyp je model alebo ukážka výsledného softvérového produktu, ktorý sa používa na získanie spätnej väzby od používateľov a zákazníkov. Cieľom prototypu je overiť, či softvér vyhovuje požiadavkám zákazníka, či má správne funkcionality a či je použiteľný a efektívny pre používateľa. Prototyp môže byť vytvorený na rôznych úrovniach detailov a môže sa použiť v rôznych fázach softvérového vývoja.

Prototyp sa zvyčajne vytvára v blízkosti zákazníka, aby sa zabezpečilo, že výsledný produkt bude vyhovovať jeho požiadavkám. V prvých fázach vývoja môže byť prototyp vytvorený pomocou jednoduchých náčrtov alebo diagramov, aby sa zistilo, či je koncepčný návrh správny. Neskôr môže byť prototyp vyvinutý do viac podrobných a interaktívnych verzií, ktoré umožňujú používateľom testovať rôzne funkcionality a použiteľnosť softvéru.

Prototyp môže byť statický, tj. predstavujúci iba obrázky a náčrty, alebo interaktívny, ktorý umožňuje používateľom testovať reálne funkcionality a vlastnosti produktu. Interaktívne prototypy môžu byť vytvorené pomocou softvérových nástrojov na tvorbu prototypov, ktoré umožňujú vytváranie klikateľných odkazov a vstupných polí.

Prototypy sú dôležité pre zabezpečenie toho, že softvér bude vyhovovať potrebám zákazníka a používateľov. Pomáhajú predchádzať problémom a chybám v neskorších fázach vývoja a ušetria čas a náklady. Prototypy umožňujú aj zákazníkom a používateľom vidieť a pochopiť, ako bude softvér fungovať predtým, ako bude finálne vyvinutý.


Existuje niekoľko typov prototypov v IT:

Low-fidelity prototypy:

Tieto prototypy sú zvyčajne veľmi jednoduché a nízkoúrovňové, založené na jednoduchých náčrtoch a diagramoch. Sú určené na získanie základnej spätnej väzby a na overenie, či je koncept správny.

High-fidelity prototypy:

Tieto prototypy sú vyššie úrovne a zvyčajne zahŕňajú detailnejšie funkcie a vzhľad výsledného produktu. Sú určené na testovanie funkcionalít a použiteľnosti produktu v reálnom prostredí.

Interaktívne prototypy:

Tieto prototypy sú zvyčajne vytvorené v softvérových nástrojoch na tvorbu prototypov a umožňujú používateľom interakciu s výsledným produktom. Sú určené na zistenie, ako by mohol produkt fungovať v reálnom svete a na overenie jeho použiteľnosti.

Funkčné prototypy:

Tieto prototypy sú plne funkčné a umožňujú testovanie všetkých funkcií a procesov, ktoré budú k dispozícii v finálnom produkte. Sú určené na finálne testovanie a overenie funkčnosti a kvality výsledného produktu pred jeho uvedením na trh.