Čo je proof of concept - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Proof of concept

Proof of concept

Vyhodnotenie možnosti riešenia problému určitým spôsobom pomocou jednoduchšej varianty oproti riešeniu samotnému. Môže sa jednať o demo aplikáciu podobnú cieľovej, ale riešiacu len daný problém v obmedzenom rozsahu. Tento termín sa používa pri vývoji softvéru na označenie predbežného testovania návrhu s cieľom otestovať alebo preukázať použitú logiku a realizovateľnosť návrhu. V podstate môže ísť o testovaciu implementáciu konkrétneho softvérového návrhu. Tento pojem sa používa aj v súvislosti so startupmi, keď sa podnikateľský nápad najprv otestuje v malom meradle a ak sa osvedčí, je pravdepodobné, že sa na ňom oplatí ďalej pracovať.

Proof of concept (dokazovanie koncepcie) je proces testovania nového produktu, služby, procesu alebo konceptu, ktorý zahrňuje vytvorenie prototypu, modelu alebo experimentu, aby sa overilo, či je nový koncept realizovateľný a efektívny.

Cieľom proof of concept je zistiť, či nový produkt alebo služba funguje tak, ako má, a či by bola jeho realizácia rentabilná. Po dokončení dokazovania koncepcie by sa mala získať dostatočná miera dôvery, že realizácia konceptu by bola úspešná a mala by byť ekonomicky zaujímavá.

Proof of concept sa zvyčajne vykonáva v skorých fázach vývoja nového produktu alebo služby, keď ešte nie je jasné, či by mala byť realizácia pokračovať alebo nie. Vytvára sa zvyčajne s minimálnym počtom funkcií, aby sa čo najskôr získalo spätnú väzbu od potenciálnych používateľov a aby sa čo najskôr zistilo, či nová koncepcia má zmysel.

Proof of concept môže byť preukázaný pomocou mnohých spôsobov, vrátane modelovania, prototypovania, testovania v reálnom prostredí alebo simulácií.

Existuje niekoľko typov proof of concept, ktoré sa líšia podľa toho, akým spôsobom dokazujú koncepciu.


Niektoré z týchto typov sú:

  • Technický proof of concept: Tento typ sa zameriava na to, aby sa dokázala technická realizovateľnosť novej koncepcie. Skúma sa, či nová technológia alebo inovatívny proces je realizovateľný, akým spôsobom by mohol fungovať a aké by boli jeho výsledky.
  • Funkčný proof of concept: Tento typ sa zameriava na to, aby sa dokázala funkčná realizovateľnosť novej koncepcie. Skúma sa, či nový produkt alebo služba môže fungovať v reálnom svete a či by dokázala vyriešiť problém, pre ktorý bola navrhnutá.
  • Finančný proof of concept: Tento typ sa zameriava na to, aby sa dokázala ekonomická realizovateľnosť novej koncepcie. Skúma sa, či nová koncepcia by mohla priniesť zisk a či by mala dostatočný návratnosť investície.
  • Trhový proof of concept: Tento typ sa zameriava na to, aby sa dokázalo, či nový produkt alebo služba má potenciál uspieť na trhu. Skúma sa, či existuje dopyt po novom produkte alebo službe, aké by boli jeho konkurenčné výhody a aký by bol jeho potenciálny trh.
  • Koncepčný proof of concept: Tento typ sa zameriava na to, aby sa dokázala samotná myšlienka novej koncepcie. Skúma sa, či nový koncept má zmysel a či by bol prospešný pre spoločnosť, zákazníkov alebo iných zainteresovaných strán.

Každý typ proof of concept má svoje vlastné ciele a metódy na dosiahnutie týchto cieľov. Vyberanie správneho typu proof of concept závisí od povahy novej koncepcie a cieľov, ktoré chce realizovať.


Technický proof of concept

Technický proof of concept je typ dokazovania koncepcie, ktorý sa zameriava na to, či nová technológia alebo inovatívny proces je realizovateľný a akým spôsobom by mohol fungovať. Cieľom je overiť technické možnosti nového konceptu a zistiť, či je jeho realizácia reálne uskutočniteľná.

V rámci technického proof of concept sa zvyčajne vytvára prototyp alebo iný druh experimentu, ktorý demonštruje fungovanie nového konceptu. Tento prototyp obsahuje minimálne množstvo funkcií a je zameraný hlavne na demonštráciu technických možností. Prototyp je zvyčajne testovaný v kontrolovanom prostredí, aby bolo možné zhodnotiť jeho účinnosť a identifikovať prípadné problémy.

Technický proof of concept môže byť použitý pre mnoho rôznych oblastí, vrátane softvérového a hardvérového vývoja, biotechnológií, automatizácie a mnohých ďalších. Tento typ dokazovania koncepcie sa zvyčajne používa v skorých fázach vývoja nového produktu alebo služby, keď ešte nie je jasné, či by mala byť realizácia pokračovať alebo nie.

Príkladom technického proof of concept môže byť vývoj nového softvéru. Tím vývojárov by mohol vytvoriť prototyp softvéru, ktorý demonštruje hlavné funkcie nového programu. Tento prototyp by bol testovaný a vylepšovaný, aby bol schopný demonštrovať všetky požadované funkcie. Po úspešnom technickom proof of concept by sa vývoj softvéru mohol pokračovať s plnou silou.

Technický proof of concept môže byť užitočný aj pri inovácii výrobných procesov. Napríklad tím inžinierov by mohol vytvoriť prototyp nového stroja alebo nástroja, ktorý by mal byť schopný riešiť určitý problém vo výrobe. Tento prototyp by bol testovaný v reálnom prostredí a vylepšovaný, aby bol schopný úspešne riešiť požadovaný problém. Po úspešnom technickom proof of concept by bol stroj alebo nástroj nasadený do výroby.