Čo je programming language - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Programming language

Programming language

Existuje mnoho rôznych programovacích jazykov, pričom každý z nich má svoje vlastné pravidlá a syntax. Niektoré programovacie jazyky sú špecializované pre konkrétnu úlohu alebo aplikáciu, zatiaľ čo iné sú univerzálne a môžu byť použité pre široké spektrum rôznych aplikácií a projektov. Niektoré z najpopulárnejších programovacích jazykov sú Java,C#, Python, C++, JavaScript, Ruby a PHP. Každý programovací jazyk má svoje vlastné výhody a nevýhody, a programátori zvyčajne vyberajú jazyk podľa potreby projektu a ich vlastných skúseností a preferencií.

Programovacie jazyky sa dajú rozdeliť podľa rôznych kritérií. Tu je niekoľko možných spôsobov, ako by sa dali rozdeliť:

Podľa úrovne abstrakcie:

 • Nízkoúrovňové jazyky: Príkladom môže byť Assembler, kde sa priamo pracuje s pamäťou a riadiacimi štruktúrami procesora.
 • Vysokoúrovňové jazyky: Príkladom môže byť Python, kde sa abstrahuje od fyzickej implementácie a programátor pracuje s abstraktnými konštruktami ako premenné, funkcie, triedy a pod.

Podľa typu paradigmy:

 • Imperatívne jazyky: Program sa skladá z postupnosti príkazov, ktoré menia stav programu a pracujú s premennými.
 • Deklaratívne jazyky: Programátor špecifikuje, aký výsledok chce dosiahnuť, ale nie ako to dosiahnuť. Príkladom môže byť SQL, kde sa špecifikuje, čo sa má vyhľadať ale nie ako to má byť vyhľadané.

Podľa typu interpretácie alebo kompilácie:

 • Interpretované jazyky: Program sa vykonáva priamo interpreterom.
 • Kompilované jazyky: Program sa prekladá do strojového kódu a potom sa vykonáva.

Podľa oblasti použitia:

 • Web development: Príkladom môže byť JavaScript alebo PHP.
 • Desktop development: Príkladom môže byť C++ alebo Java.
 • Vedecké výpočty: Príkladom môže byť Python alebo Matlab.

Podľa typu používateľov:

 • Začiatočníci: Príkladom môže byť Scratch alebo Python.
 • Pokročilí používatelia: Príkladom môže byť C++ alebo Ruby.

Tieto kategórie nie sú vzájomne vylučujúce a môže existovať prekrývanie medzi nimi.