Čo je page template - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Page template

Page template

V IT odvetví sa pojem page template používa na označenie preddefinovanej štruktúry a rozloženia pre jednotlivé stránky webového rozhrania alebo webovej aplikácie.

Page template definuje, ako budú jednotlivé komponenty, obsah a prvky stránky zobrazené a umiestnené. Page template slúži na dosiahnutie konzistentného vzhľadu a správneho usporiadania rôznych stránok v rámci webového rozhrania. Tieto šablóny zahŕňajú základné prvky ako hlavička, päta, bočný panel, navigačné menu a obsahové oblasti. Každá stránka využíva určitú kombináciu týchto prvkov a môže pridať aj ďalšie špecifické prvky podľa potreby.

Výhody použitia page template sú:

Konzistentný vzhľad:

Page template zabezpečuje jednotný vzhľad pre rôzne stránky. To znamená, že všetky stránky budú mať rovnakú štruktúru, rozloženie a vizuálny štýl, čo poskytuje lepšiu používateľskú skúsenosť a vnímanie jednotnosti celého webového rozhrania.

Zjednodušenie návrhu a vývoja:

Použitie page template umožňuje oddelenie dizajnu od funkcionality. Návrhári a vývojári môžu pracovať na vytváraní a upravovaní šablóny stránky nezávisle od konkrétnych obsahových informácií. To zlepšuje efektivitu vývojového procesu a umožňuje opätovné využitie šablón pre rôzne stránky.

Zlepšená údržba:

Ak je potrebné vykonať zmeny vo vzhľade alebo rozložení stránok, stačí upraviť samotnú šablónu a zmeny sa automaticky aplikujú na všetky stránky, ktoré používajú danú šablónu. To zjednodušuje a zrýchľuje údržbu a aktualizácie webového rozhrania.

Flexibilita a personalizácia:

Page template môže obsahovať aj špecifické oblasti, ktoré môžu byť upravované alebo prispôsobované pre konkrétne stránky. To umožňuje prispôsobenie a personalizáciu obsahu a prezentácie pre jednotlivé stránky podľa ich potreby.


Používanie page template je bežnou praxou v rámci webového dizajnu a vývoja, pretože zjednodušuje proces vytvárania, aktualizácie a údržby webového rozhrania a zabezpečuje konzistentný a profesionálny vzhľad stránok.