Čo je model view presenter - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
MVP (Model View Presenter)

MVP (Model View Presenter)

MVP (Model-View-Presenter) je softvérový návrhový vzor, ktorý sa často používa pri vývoji webových a mobilných aplikácií. Jeho hlavným cieľom je oddeliť prezentáciu od biznis logiky a dátového modelu, čo zjednodušuje vývoj a testovanie aplikácií a znižuje ich zložitosť.

Model-View-Presenter vzor sa skladá z troch hlavných komponentov:

  • Model - tento komponent zodpovedá za uchovávanie dátového modelu aplikácie. Obsahuje biznis logiku a prístup k dátam, ale nevykonáva žiadne operácie s používateľským rozhraním.
  • View - tento komponent zodpovedá za prezentáciu dát používateľovi. Zobrazuje dáta a umožňuje používateľovi interagovať s aplikáciou pomocou používateľského rozhrania.
  • Presenter - tento komponent spojuje Model a View. Zodpovedá za spracovanie používateľských akcií a prezentáciu dát z Modelu v View.

Hlavným cieľom MVP je udržiavať oddelenie medzi prezentačnou vrstvou a dátovou vrstvou aplikácie. To zabezpečuje, že prezentácia aplikácie sa nemusí meniť, ak sa zmenia dáta a biznis logika v aplikácii. Taktiež zabezpečuje, že biznis logika a dátová vrstva nemusia byť ovplyvnené zmenami v prezentácii aplikácie.

MVP sa často používa pri vývoji webových a mobilných aplikácií, pretože umožňuje vývojárom rýchlo a jednoducho meniť alebo pridávať nové funkcie a zároveň zabezpečuje, že aplikácia bude stále stabilná a fungovať správne.

MVP sa používa v rôznych oblastiach softvérového vývoja, kde je potrebné oddeliť logiku aplikácie od prezentačnej vrstvy a udržať kód čistý a prehľadný.

Oblasti, kde sa MVP používa:

  • Webové aplikácie: MVP sa používa pri vývoji webových aplikácií, kde je potrebné oddeliť prezentačnú vrstvu od dátovej vrstvy. To zabezpečuje, že ak sa dáta alebo biznis logika aplikácie zmenia, prezentácia sa nemusí meniť.
  • Mobilné aplikácie: MVP sa používa pri vývoji mobilných aplikácií, kde je potrebné zabezpečiť rýchly a spoľahlivý vývoj. Oddelenie prezentačnej vrstvy od dátovej vrstvy umožňuje vývojárom meniť alebo pridávať funkcie a zároveň zabezpečuje, že aplikácia bude stále stabilná a fungovať správne.
  • Desktopové aplikácie: MVP sa používa aj pri vývoji desktopových aplikácií, kde je potrebné oddeliť prezentačnú vrstvu od dátovej vrstvy. To zabezpečuje, že aplikácia bude menej náchylná na chyby a bude sa ľahšie udržiavať.
  • Softvérové aplikácie pre riadenie procesov: MVP sa používa aj v softvérových aplikáciách pre riadenie procesov, kde je potrebné oddeliť logiku aplikácie od prezentačnej vrstvy. To umožňuje rýchlejšie a spoľahlivejšie riadenie procesov a zabezpečuje, že aplikácia bude stále stabilná a fungovať správne.

MVP je preto široko používaný v softvérovom vývoji, kde umožňuje oddeliť logiku aplikácie od prezentačnej vrstvy a zabezpečuje, že aplikácia bude stále stabilná a fungovať správne.