Čo je konverzia - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Konverzia

Konverzia

Konverzia alebo Conversion v IT sfére je termín, ktorý sa používa na označenie procesu premeny jedného formátu, hodnoty alebo štruktúry na iný v rámci informačných technológií. Ide o dôležitý koncept v oblasti webového vývoja, elektronického obchodu a digitálneho marketingu, a jeho úspešné vykonanie môže mať významný vplyv na online podnikanie a výkonnosť webových stránok.

V kontexte webového vývoja sa conversion často používa na označenie premeny návštevníkov webových stránok na vykonanie požadovaných akcií, ako je nákup produktu, vyplnenie formulára, odoslanie prihlášky alebo stiahnutie súboru. Tento proces sa často meria pomocou konverzných mier, čo sú percentuálne ukazovatele, ktoré vyjadrujú pomer medzi počtom konverzií a celkovým počtom návštevníkov stránky. Cieľom je zvýšiť konverzné miery a tým zvýšiť efektivitu webových stránok.

V oblasti elektronického obchodu je conversion kľúčovým faktorom úspechu. Tento termín sa používa na označenie procesu, v ktorom návštevníci elektronického obchodu sa stávajú zákazníkmi a vykonávajú konkrétne transakcie, ako je nákup produktov alebo služieb. Vylepšovanie konverzných mier je pre elektronické obchody kritické, pretože to znamená zvýšenie príjmu a ziskovosti. Metódy zamerané na zlepšenie konverzií môžu zahŕňať optimalizáciu dizajnu stránok, zjednodušenie procesu nákupu, personalizáciu ponuky a implementáciu dôveryhodných značiek.

V digitálnom marketingu sa conversion často týka premeny návštevníkov webových stránok na zákazníkov alebo generovanie konkrétnych konverzií, ako je odoberanie noviniek, registrácia na podujatie alebo vyplnenie prieskumu. Tento proces je často riadený marketingovými kampaniami a meraný pomocou konverzných sledovačov alebo analytických nástrojov. Digitálni marketeri sa snažia zlepšiť konverzné mierky pomocou optimalizácie reklamných kampaní, cielenia na správnu cieľovú skupinu, zlepšenia obsahu a posilnenia používateľskej skúsenosti.

Prehľadávače, ako je Google, tiež berú do úvahy konverzie pri hodnotení a zobrazovaní výsledkov vyhľadávania. Webové stránky s vyššími konverznými mierami majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú vyššie v poradí výsledkov vyhľadávania, čo zlepšuje ich viditeľnosť a pravdepodobnosť prilákania viacerých návštevníkov.

Celkovo povedané, conversion je dôležitý termín v IT sfére, ktorý označuje proces premeny návštevníkov na webových stránkach na vykonanie žiaducich akcií. Využíva sa v oblasti webového vývoja, elektronického obchodu a digitálneho marketingu s cieľom zlepšiť výkonnosť, ziskovosť a úspech online podnikania.