Čo je kanban - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Kanban

Kanban

Kanban je agilná metóda riadenia pracovného toku, ktorá sa používa na vizualizáciu a optimalizáciu toku práce v tíme alebo organizácii. Pôvodne bola vyvinutá v japonskom automobilovom priemysle, konkrétne vo firme Toyota, ako súčasť ich systému just-in-time (presne včas).

Kanban je založený na princípe vizuálneho sledovania úloh a ich pohybu cez rôzne fázy pracovného procesu. Základom Kanban systému je Kanban doska, ktorá slúži ako vizuálny nástroj pre sledovanie úloh a stavu práce. Kanban doska je často rozdelená do stĺpcov, ktoré reprezentujú jednotlivé fázy pracovného toku, ako sú "V rámci práce", "V testovaní" a "Dokončené". Úlohy sú zaznamenané na kartičkách alebo post-it lepienkach a presúvajú sa z jedného stĺpca do ďalšieho, aby sa zobrazoval pohyb práce.

Hlavné princípy Kanbanu sú:

  1. Vizualizácia pracovného toku: Kanban doska umožňuje vizuálne zobrazenie stavu práce, čo pomáha tímu a zainteresovaným stranám lepšie porozumieť aktuálnemu stavu projektu a toku úloh.
  2. Obmedzenie pracovného toku: Kanban obmedzuje počet úloh, ktoré sú súčasne v procese, aby sa zabránilo preplneniu a nadmernému zaťaženiu tímu. Tým sa zlepšuje efektivita a rýchlosť dodávky práce.
  3. Ťahový systém: Úlohy sú presúvané cez Kanban dosku na základe potreby a dostupnosti kapacity tímu, nie na základe preddefinovaného plánu. Úlohy sa ťahajú z nasledujúcej fázy pracovného toku, keď je dostupná kapacita na ich spracovanie.
  4. Neustále zlepšovanie: Kanban podporuje kontinuálne zlepšovanie procesov a pracovného toku. Na základe vizuálnej analýzy dosky a dát získaných z Kanban systému je možné identifikovať oblasti na zlepšenie a optimalizáciu toku práce.

Kanban sa používa v mnohých oblastiach a odvetviach, nielen v softvérovom vývoji. Je vhodný pre tímy a organizácie, ktoré sa zaoberajú opakujúcimi sa úlohami alebo projektami s neustálymi zmenami požiadaviek. Kanban poskytuje transparentnosť, flexibilitu a kontrolu nad pracovným tokom, čo pomáha zlepšovať produktivitu, kvalitu a dodávku práce.


Kde sa využíva Kanban:

  1. Softvérový vývoj: Kanban je veľmi populárna metóda v softvérovom vývoji. Tímy využívajú Kanban dosky na sledovanie úloh, zobrazenie stavu práce a sledovanie postupu vývoja softvéru. Kanban pomáha zlepšiť synchronizáciu tímu, eliminovať preťaženie úloh a identifikovať potenciálne prekážky v procese vývoja.
  2. Projektový manažment: Kanban metóda sa používa aj v projektoch mimo softvérového vývoja. Pomáha manažérom projektu a tímom sledovať úlohy, stanoviť priority a zabezpečiť plynulý tok práce. Kanban dosky môžu byť využité na zobrazenie úloh, zdrojov a termínov v projekte.
  3. IT operácie a správa služieb: V oblasti IT operácií a správy služieb sa Kanban metóda používa na sledovanie a riadenie incidentov, požiadaviek na zmenu, údržby systémov a iných úloh v IT infraštruktúre. Kanban umožňuje transparentnosť, prioritizáciu a lepšiu komunikáciu medzi tími a zákazníkmi.
  4. Zákaznícky servis a podpora: Kanban sa často využíva aj v oddeleniach zákazníckeho servisu a podpory. Pomáha sledovať požiadavky zákazníkov, vybavovať ticket systémy, sledovať otvorené a uzavreté prípady a optimalizovať tok práce v týchto oddeleniach.
  5. Výroba a výrobné procesy: Kanban bola pôvodne vyvinutá v japonskom automobilovom priemysle, a preto sa využíva aj v oblasti výroby. Pomáha sledovať stav objednávok, výrobných procesov, zásob a pohybu materiálov. Kanban umožňuje efektívne plánovanie výroby a minimalizuje prebytočné zásoby.