Čo je jira - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Jira

Jira je populárny nástroj na správu projektov a sledovanie úloh, ktorý je široko využívaný v oblasti IT. Je vyvinutý spoločnosťou Atlassian a poskytuje široké možnosti riadenia projektov, správy úloh a sledovania agilných procesov.

Jira je integrovaný softvér na správu projektov a sledovanie úloh, ktorý umožňuje tímom efektívne plánovať, sledovať a riadiť ich projekty. Je vhodný pre rôzne typy projektov a tímov, či už ide o softvérový vývoj, správu služieb, marketingové kampane alebo podnikové procesy. Jira ponúka široké spektrum funkcií, ktoré pomáhajú tímom udržať si prehľad o svojich úlohách a ich stave, koordinovať prácu a efektívne spolupracovať.

Funkcie Jiry:

 1. Správa projektov: Jira poskytuje pružné možnosti pre plánovanie a organizáciu projektov. Umožňuje vytváranie projektov, priraďovanie zdrojov, definovanie cieľov a sledovanie pokroku.
 2. Sledovanie úloh: Jira umožňuje vytváranie a správu úloh prostredníctvom tiketov alebo taskov. Každá úloha má vlastnosti ako popis, priradený tím, priorita, stav a ďalšie vlastné polia, ktoré sa dajú prispôsobiť.
 3. Agilné riadenie: Jira podporuje agilné metodológie, ako je napríklad Scrum a Kanban. Poskytuje nástroje pre vytváranie agilných backlogov, plánovanie iterácií, sledovanie burndown grafov a správu produktového backlogu.
 4. Sledovanie chýb a problémov: Jira je často používaná pre sledovanie chýb a správu problémových tiketov. Pomáha tímom evidovať, dokumentovať a sledovať problémy, opravy a zlepšenia.
 5. Integrácia s nástrojmi pre vývoj: Jira sa dá integrovať s rôznymi vývojovými nástrojmi, ako sú Git, Bitbucket, Jenkins a ďalšie. Toto umožňuje automatizovanú synchronizáciu úloh, sledovanie kódu a správu verziovania.
 6. Sledovanie časových a finančných údajov: Jira umožňuje sledovať a spravovať časové a finančné aspekty projektov. Pomocou nástrojov pre sledovanie času je možné monitorovať čas strávený na jednotlivých úlohách a projektoch. Taktiež poskytuje možnosti pre riadenie rozpočtu a sledovanie nákladov.
 7. Súkromie a oprávnenia: Jira ponúka rôzne úrovne súkromia a oprávnení, ktoré umožňujú tímom riadiť prístup k projektom a úlohám. Môžu sa definovať rôzne role a oprávnenia pre členov tímu, vedúcich projektov a administrátorov.
 8. Výkazy a správy: Jira generuje rôzne výkazy a správy, ktoré pomáhajú manažérom a vedúcim tímov získať prehľad o pokroku projektov, rozložení úloh a využití zdrojov. Tieto výkazy sa dajú prispôsobiť a exportovať pre ďalšie spracovanie.

Výhody Jiry:

 • Centrálny systém pre správu projektov a sledovanie úloh
 • Zlepšuje spoluprácu a komunikáciu v tíme
 • Poskytuje prehľad o stave projektov a úloh
 • Podporuje agilné metodológie a procesy
 • Integrácia s ďalšími nástrojmi pre vývoj a správu kódu
 • Možnosti sledovania času a nákladov
 • Prispôsobiteľné výkazy a správy
 • Umožňuje priraďovanie rolí a oprávnení

Nevýhody Jiry:

 • Náročnosť na nastavenie: Jira je veľmi flexibilný a ponúka veľa nastaviteľných možností, čo môže viesť k zložitosti pri jeho nastavení a konfigurácii. Pre nových používateľov môže byť náročné naučiť sa správne nastavenie a prispôsobenie nástroja ich potrebám.
 • Vysoká cena: Jira je komerčný softvér a môže mať relatívne vysoké náklady, najmä pre menšie firmy alebo tímy s obmedzeným rozpočtom. Existuje viacero licenčných modelov a balíkov, z ktorých niektoré môžu byť finančne náročné.
 • Náročnosť na školenie: Pre plné využitie Jiry a jej pokročilých funkcií môže byť potrebné absolvovať školenie alebo získanie certifikátu. Toto môže zvýšiť náklady a časovú náročnosť pre tímy, ktoré sa s Jirou ešte len zoznamujú.
 • Komplexnosť používania: Jira je robustný nástroj so širokým spektrom funkcionalít. To môže spôsobiť, že niektorí používatelia sa môžu cítiť preplnení a stratiť sa v množstve možností. Môže byť potrebné investovať čas do zoznámenia sa s jeho funkciami a využitím najefektívnejších postupov.
 • Závislosť od internetového pripojenia: Jira je často dostupná vo forme cloudovej služby, čo znamená, že je potrebné spojenie s internetom pre jej používanie. Ak je internetové pripojenie nestabilné alebo vypadne, môže to mať vplyv na dostupnosť Jiry a prácu tímu.

Jira je teda výkonný nástroj na správu projektov a sledovanie úloh, ktorý pomáha tímom v oblasti IT efektívne organizovať svoju prácu a dosiahnuť výsledky. Jeho široká funkcionalita a flexibilita robia z Jiry populárny nástroj v mnohých IT firmách a tímoch.