Čo je javascript - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
JavaScript

JavaScript

JavaScript je interpretovaný jazyk, čo znamená, že kód sa vykonáva v prehliadači, nie v procesore počítača. Tým sa umožňuje dynamická interakcia s používateľom a zmeny obsahu stránky bez potreby jej aktualizovať.

JavaScript je programovací jazyk používaný na vývoj webových aplikácií a webových stránok. Bol vyvinutý v roku 1995 Brendanom Eichom, ktorý pracoval pre Netscape Communications Corporation.

JavaScript je interpretovaný jazyk, čo znamená, že kód sa vykonáva v prehliadači, nie v procesore počítača. Tým sa umožňuje dynamická interakcia s používateľom a zmeny obsahu stránky bez potreby jej aktualizovať.

JavaScript má mnoho funkcií a vlastností, ktoré ho robia atraktívnym pre vývoj webových aplikácií:

Objektovo orientovaný:

JavaScript je objektovo orientovaný jazyk, čo znamená, že v ňom sú prvky tried, objektov, vlastností a metód. Tieto prvky umožňujú vývojárom vytvárať zložité aplikácie s hierarchiou tried a objektov.

Dynamický:

JavaScript je dynamický jazyk, ktorý umožňuje vývojárom meniť obsah a štruktúru stránky za behu. To znamená, že používateľ môže zmeniť obsah stránky bez toho, aby ju musel aktualizovať.

Funkcionálne programovanie:

JavaScript podporuje funkcionálne programovanie, čo znamená, že funkcie sú v jazyku prvotriedne objekty. To umožňuje vývojárom vytvárať funkcie, ktoré môžu byť použité ako argumenty iných funkcií.

Event-driven programovanie:

JavaScript podporuje event-driven programovanie, čo umožňuje vývojárom programovať na základe udalostí. To znamená, že kód môže byť vykonaný v reakcii na určitú udalosť, napríklad kliknutie na tlačidlo.

Jeden jazyk pre všetky platformy:

JavaScript môže byť použitý na všetkých platformách, vrátane počítačov, smartfónov, tabletov a iných zariadení.

JavaScript má mnoho knižníc a rámcov, ktoré umožňujú rýchly a efektívny vývoj aplikácií. Medzi najpopulárnejšie patrí jQuery, React, Angular a Vue.

V JavaScripte sa využíva mnoho programovacích konštrukcií, ako sú podmienky, cykly, funkcie a premenné.


Medzi hlavné vlastnosti a funkcie JavaScriptu patria:

  1. Interaktivita a dynamika: JavaScript umožňuje vývojárom vytvárať interaktívne prvky a dynamické zmeny na webových stránkach. Môžete meniť obsah, štýl a vlastnosti elementov stránky na základe akcií používateľa alebo iných podmienok.
  2. Manipulácia s DOM: JavaScript poskytuje možnosť manipulovať s DOM (Document Object Model), ktorý predstavuje štruktúru a obsah webových stránok. S JavaScriptom môžete pridávať, odoberať a meniť elementy stránky, pristupovať k ich atribútom a meniť ich štýl.
  3. Spracovanie udalostí: JavaScript umožňuje definovať a spracovávať rôzne udalosti, ako sú kliknutia, klávesové stlačenia, odosielanie formulárov a mnoho ďalších. Týmto spôsobom môžete reagovať na akcie používateľa a vykonávať príslušné akcie.
  4. Manipulácia s dátami: JavaScript umožňuje spracovávať a manipulovať s dátami na strane klienta. Môžete pracovať s textovými reťazcami, číslami, poliami, objektami a ďalšími dátovými typmi. Tiež poskytuje rôzne funkcie a metódy na manipuláciu s dátami, ako je triedenie, filtrovanie a vyhľadávanie.
  5. AJAX: JavaScript podporuje asynchrónne volania na server pomocou techniky nazvanej AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Týmto spôsobom môžete načítať alebo odoslať dáta na server bez nutnosti obnovenia celej stránky. To umožňuje rýchle a plynulé načítavanie a aktualizáciu obsahu stránky.
  6. Rozšíriteľnosť a knižnice: JavaScript má veľké množstvo rozšírení a knižníc, ktoré vývojárom uľahčujú prácu a poskytujú rôzne funkcionality. Knižnice, ako napríklad jQuery, React, Vue.js, umožňujú rýchlejší vývoj aplikácií a poskytujú špecifické nástroje a komponenty pre rôzne účely.

JavaScript nie je obmedzený len na webové aplikácie, ale je tiež používaný pre vývoj serverovej strany pomocou Node.js. Node.js umožňuje JavaScriptu vykonávať sa na serveri, čo poskytuje plnú škálovateľnosť a možnosti pre vývoj backendových aplikácií.