Čo je intellectual property - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Intellectual property

Intellectual property

Intellectual property alebo aj duševné vlastníctvo (DV) sa vzťahuje na duševné výtvory, ako sú vynálezy, literárne a umelecké diela, dizajny, symboly, názvy a obrázky používané v obchode. Do tejto kategórie patrí aj softvér.

Duševné vlastníctvo je právne chránené napríklad patentmi, autorskými právami a ochrannými známkami, ktoré umožňujú ľuďom získať uznanie alebo finančný prospech z toho, čo vynašli alebo vytvorili. Cieľom systému duševného vlastníctva je nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami inovátorov a širším verejným záujmom, aby sa podporilo prostredie, v ktorom sa môže rozvíjať tvorivosť a inovácie.


Čo je softvérové duševné vlastníctvo?

Softvérové duševné vlastníctvo, známe aj ako softvérové duševné vlastníctvo, je počítačový kód alebo program, ktorý je chránený zákonom proti kopírovaniu, krádeži alebo inému použitiu, ktoré nie je povolené vlastníkom. Softvérové duševné vlastníctvo patrí spoločnosti, ktorá buď vytvorila, alebo zakúpila práva na tento kód alebo softvér.


Kto vlastní duševné vlastníctvo?

Vo všeobecnosti sa za vlastníka diela považuje jeho autor. Vlastníctvo duševného vlastníctva sa však môže určiť odlišne pre rôzne typy vlastníctva a za rôznych okolností. Napríklad, ak je dielo vytvorené pre zamestnávateľa, vlastníkom duševného vlastníctva je zamestnávateľ.


Duševné vlastníctvo vlastníte, ak:

 • ste ho vytvorili (a spĺňa požiadavky na autorské právo, patent alebo dizajn)
 • ste odkúpili práva duševného vlastníctva od autora alebo predchádzajúceho vlastníka
 • máte značku, ktorá by mohla byť ochrannou známkou, napríklad známy názov výrobku


Duševné vlastníctvo môže:

 • mať viac ako jedného vlastníka
 • patriť ľuďom alebo podnikom
 • byť predané alebo prevedené


Práva duševného vlastníctva vám umožňujú zarábať na duševnom vlastníctve, ktoré vlastníte. Duševné vlastníctvo, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, duševné vlastníctvo zvyčajne patrí vám, aj keď vašu prácu zadal niekto iný - pokiaľ mu vaše práva neposkytuje zmluva s ním.


Ako je softvér chránený ako duševné vlastníctvo?

 • Podajte žiadosť o autorské práva, ochranné známky a patenty. Autorské práva (©)
 • Podpíšte zmluvy o mlčanlivosti s partnermi a zamestnancami.
 • Podpíšte zmluvu o postúpení duševného vlastníctva s vývojármi.
 • Pozrite sa na licencie na zdrojový kód.
 • Vytvorte medzi zamestnancami povedomie o duševnom vlastníctve.


Ako je právne chránený softvér?

Copyrigths - Autorské práva (©)

Americký úrad pre autorské práva definuje autorské práva ako právne vynútiteľnú ochranu originálneho diela alebo produkcie. Ten istý zákon chráni aj originálny softvér, pretože kód sa považuje za autorský produkt. Ochrana sa uplatňuje hneď po vytvorení prvkov.