Čo je HTML - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je štandardný značkovací jazyk používaný na tvorbu a formátovanie webových stránok. Je to základný stavebný kameň World Wide Webu a umožňuje štrukturovať a prezentovať obsah na internete.

HTML využíva značky na označenie jednotlivých častí obsahu a definuje ich význam a štruktúru. Značky sú obklopené štvorcovými zátvorkami a môžu byť párové alebo samostatné. Párové značky majú otváraciu a zatváraciu časť, ktoré obklopujú obsah, napríklad <h1> to je hlavný nadpis </h1>. Samostatné značky nemajú zatváraciu časť, napríklad <img src="obrazok.jpg" alt="popis obrázku" />.

HTML definuje široké spektrum značiek na zobrazenie rôznych typov obsahu. Niektoré základné značky zahŕňajú <h1> až <h6> pre nadpisy rôznych úrovní, <p> pre odstavce, <a> pre odkazy, <img> pre obrázky a <ul> a <ol> pre zoznamy. Okrem týchto existuje mnoho ďalších značiek na špecifikáciu formátovania textu, tabuliek, formulárov, multimediálnych prvkov a ďalších prvkov na webových stránkach.

Atribúty

Okrem značiek obsahuje HTML aj atribúty, ktoré poskytujú ďalšie informácie o prvkoch a špecifikujú ich vlastnosti. Atribúty sa nachádzajú vo vnútri otváracích značiek a poskytujú dodatočné informácie, ako napríklad šírka a výška obrázka, farba textu, odkazy na iné stránky a mnoho ďalších.

Prehliadače používajú HTML kód na interpretáciu a zobrazenie obsahu webových stránok pre používateľov. Kombináciou HTML s CSS (Cascading Style Sheets) je možné definovať štýl a vzhľad stránok. JavaScript, ďalší jazyk používaný na webové stránky, môže byť integrovaný do HTML kódu na pridanie interaktivity a dynamiky.

V súhrne, HTML je základným jazykom používaným na tvorbu webových stránok. Pomocou značiek a atribútov umožňuje štrukturovať obsah a definovať jeho význam. Každá webová stránka začína a končí značkou <html>, ktorá definuje celkovú štruktúru dokumentu. Vnútri <html> značky sa nachádzia <head> a <body> značky. <head> obsahuje meta informácie o stránke, ako napríklad jej názov a popis, zatiaľ čo <body> obsahuje samotný viditeľný obsah stránky.

Pri tvorbe webových stránok je dôležité dodržiavať štandardy a odporúčania W3C (World Wide Web Consortium), ktoré definujú pravidlá a syntax HTML. Správne použitie značiek a atribútov zabezpečuje, že stránky sú zobrazované konzistentne a správne vo všetkých prehliadačoch. HTML je platformovo nezávislý a môže byť použitý na akomkoľvek operačnom systéme alebo zariadení s prehliadačom.

HTML 5

S vývojom webových technológií sa HTML neustále vyvíja. Najaktuálnejšou verziou je HTML5, ktorá priniesla množstvo nových funkcií a možností. Medzi ne patria podpora multimediálnych prvkov (ako audio a video), grafika cez značku <canvas>, zlepšená formulárová funkcionalita a podpora pre mobilné zariadenia.

Pri tvorbe webových stránok by sa malo dbať na správne použitie HTML kódu. To zahŕňa dodržiavanie štruktúry a hierarchie značiek, zabezpečenie prístupnosti pre používateľov so znevýhodnením a optimalizáciu pre vyhľadávače. Dodržiavanie najlepších postupov pri tvorbe HTML kódu prispieva k lepšiemu používateľskému zážitku, vyššej viditeľnosti vo vyhľadávačoch a zlepšeniu celkovej výkonnosti webových stránok.

Existuje mnoho zdrojov a online kurzov, ktoré umožňujú naučiť sa HTML od základov a zdokonaliť svoje schopnosti. Mnohé webové stránky a systémy správy obsahu (CMS) ponúkajú aj WYSIWYG (What You See Is What You Get) editory, ktoré umožňujú tvorbu webových stránok bez nutnosti ručného písania HTML kódu.

Použitie správnej HTML syntaxe a konzistentných štruktúr prispieva k lepšej indexácii stránok vyhľadávačmi a zlepšuje ich viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania. Pretože vyhľadávače, ako Google, sú často hlavným zdrojom návštevnosti webových stránok, je dôležité optimalizovať HTML kód na podporu SEO (Search Engine Optimization).

HTML sa tiež často kombinuje s CSS a JavaScriptom na dosiahnutie pokročilého dizajnu a interaktivity webových stránok. CSS umožňuje definovať štýl a vizuálny vzhľad stránok, zatiaľ čo JavaScript umožňuje pridávanie interaktivity, animácií a komplexnejších funkcií.

Framework

HTML sa tiež používa v kombinácii s rôznymi frameworkmi a nástrojmi na tvorbu webových aplikácií. Populárne frameworky, ako napríklad React, Angular a Vue.js, poskytujú možnosti pre vývoj moderných a dynamických webových aplikácií.

V súčasnej dobe, keď je mobilný internet stále dôležitejší, je dôležité mať na pamäti responzívny dizajn a optimalizáciu pre rôzne zariadenia. HTML umožňuje prispôsobiť sa rôznym obrazovkám a zabezpečuje, že webové stránky sa správne zobrazujú na mobilných telefónoch, tabletách a ďalších zariadeniach.

HTML je teda kľúčovým nástrojom pre vytváranie webových stránok a poskytuje základnú štruktúru a význam obsahu. Dodržiavanie štandardov a správna implementácia HTML prispieva k lepšiemu používateľskému zážitku, vyššej viditeľnosti vo vyhľadávačoch a úspešnému vytváraniu moderných webových aplikácií.