Čo je git - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Git

Git je distribuovaný systém pre správu verzií (VCS - Version Control System), ktorý sa používa na sledovanie zmien v kóde a správu verzionovania projektov. Bol vyvinutý Linusom Torvaldsom v roku 2005 a je široko využívaným nástrojom v oblasti softvérového vývoja.

Git umožňuje programátorom a vývojárom spolupracovať na projektoch a udržiavať prehľad o zmienkach v kóde. Je to distribuovaný systém, čo znamená, že každý vývojár má plnú kópiu repozitára na svojom lokálnom stroji. Git podporuje vetvenie (branching), zlučovanie (merging) a sledovanie histórie zmien.

Základné pojmy spojené s GIT:

Repozitár (Repository):

Repozitár je miesto, kde sa ukladá celá história projektu vrátane všetkých zmien, vetiev, značiek a súborov. Git repozitár môže byť buď lokálny alebo vzdialený, kde vzdialený repozitár umožňuje viacerým ľuďom spolupracovať na projekte.

Komity (Commits):

Commit je základnou jednotkou zmien v Git repozitári. Reprezentuje jednu sadu zmien v súboroch a je označený jedinečným identifikátorom. Každý commit obsahuje správu o zmene a odkaz na predchádzajúci commit, čím sa vytvára stromová štruktúra zmien v repozitári.

Vetvy (Branches):

Vetvy umožňujú vývojárom pracovať na rôznych verziách kódu nezávisle od hlavnej vývojovej vetvy (zväčša označovanej ako "master"). Vetvy umožňujú paralelný vývoj a experimentovanie s novými funkciami alebo opravami chýb, pričom sa zachováva nezávislosť a oddelenie od hlavného kódu.

Zlučovanie (Merging):

Zlučovanie sa používa na kombinovanie zmien z jednej vetvy do inej. Keď sú vetvy dostatočne testované a pripravené na spojenie, môže sa vykonať operácia zlučovania, pričom sa zmeny z jednej vetvy integrujú do druhej.

Vzdialený repozitár (Remote Repository):

Vzdialený repozitár je miesto, kde je umiestnený zdieľaný repozitár, na ktorý majú prístup viacerí vývojári. Pomocou vzdialeného repozitára môžu tímy spolupracovať, synchronizovať svoje zmeny a zdieľať svoj kód.

Vývojový cyklus (Workflow):

Git umožňuje rôzne pracovné toky (workflows) pre spoluprácu a správu kódu. Medzi najpoužívanejšie workflow patrí centralizovaný workflow, vetvový workflow (branching workflow) a forking workflow.


Git je dnes jedným z najpoužívanejších systémov pre správu verzií a poskytuje programátorom a vývojárom mocný nástroj na sledovanie zmien v kóde a správu vývojových projektov. Jeho distribuovaná povaha, schopnosť vetvenia a zlučovania, a schopnosť práce s vzdialenými repozitármi ho robia obľúbeným nástrojom v oblasti softvérového vývoja.