Čo je frontend - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Frontend

Frontend

Pojmom frontend sa označuje časť aplikácie, ktorú vidí a s ktorou interaguje používateľ pri práci s aplikáciou. Jedná sa o klientsku stranu v klient-server architektúre. Frontend má na starosti prezentačnú časť aplikácie, teda grafické zobrazenie dát tak, aby s nimi používateľ mohol jednoducho pracovať.

Frontend spolupracuje s backendom na vytvorenie plnej používateľskej skúsenosti. Dáta generované na backendu sú odoslané na frontend, kde sú prezentované používateľovi. Preto sa frontend označuje ako prezentačná vrstva (presentation layer), zatiaľ čo backend sa zvykne označovať ako vrstva pre prístup k dátam (data access layer) aplikácie. Vývojové tímy sú často oddelené na frontendové a backendové tímy, ale niektorí programátori píšu kód pre obe časti, čo sa nazýva full-stack development.

Keďže frontend je tzv. prezentačná časť aplikácie, je dôležité, aby sa v nej používateľ vedel ľahko orientovať a aby práca s ňou bola aj vizuálne zaujímavá. To majú na starosti UI a UX dizajnéri.

UI

UI je skratka zo slovného spojenia User Interface, čo v preklade znamená používateľské rozhranie. Jednoducho povedané, je to to, ako webová stránka alebo akákoľvek aplikácia vyzerá, ako sú jednotlivé prvky a elementy navrhnuté, ako interagujú medzi sebou a používateľom.

UX

UX je skratka zo slovného spojenia User Experience, čo v preklade znamená používateľská skúsenosť, a označuje to, čo človek zažíva pri návšteve stránky alebo aplikácie, či tam dokáže jednoducho nájsť hľadané informácie, alebo si napríklad objednať tovar bez problémov, alebo vykonať inú činnosť bez nadávania na vývojárov a dizajnérov.

Frontend programátori potom tieto návrhy privedú do reálnej podoby. Na vývoj frontendu existuje viacero frameworkov, dnes sú medzi najpoužívanejšími napríklad React, Vue.js alebo Angular.


Frontend zahŕňa niekoľko kľúčových komponentov:

  1. HTML (HyperText Markup Language): HTML je základným jazykom pre tvorbu webových stránok a definuje štruktúru a obsah stránky. Pomocou HTML sa definujú rôzne elementy, ako nadpisy, odstavce, tabuľky, formuláre a ďalšie.
  2. CSS (Cascading Style Sheets): CSS sa používa na definovanie vzhľadu a štýlu webových stránok. Umožňuje vývojárom nastaviť farby, písma, veľkosti, rozloženie a iné vizuálne vlastnosti stránky. CSS umožňuje oddeliť vizuálnu prezentáciu od štruktúry obsahu definovanej v HTML.
  3. JavaScript: JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje interaktivitu a dynamickosť webových stránok. S jeho pomocou sa dajú vytvárať interaktívne prvky, ako sú animácie, validácia formulárov, obnovenie obsahu stránky bez obnovenia celej stránky (AJAX) a ďalšie.
  4. Frameworks a knižnice: Frontend vývojári často využívajú rôzne frameworky a knižnice, ako napríklad React, Angular alebo Vue.js. Tieto nástroje poskytujú vývojárom sadu nástrojov, komponentov a abstrakcií, ktoré zjednodušujú vývoj a správu frontendu aplikácie.

Frontend sa stará o mnoho úloh, vrátane:

  • Zobrazovanie dát a obsahu aplikácie v prehliadači používateľa.
  • Interakcia s používateľom prostredníctvom rôznych ovládacích prvkov a formulárov.
  • Správa a manipulácia s dátami priamo na strane klienta.
  • Spracovanie udalostí a reakcia na akcie používateľa.
  • Optimalizácia a zabezpečenie používateľského rozhrania.

Frontend a backend (časť aplikácie, ktorá je zodpovedná za spracovanie dát a logiku) spolu tvoria celkovú architektúru softvérovej aplikácie. Frontend sa zameriava na prezentáciu a interakciu s používateľom, zatiaľ čo backend sa stará o spracovanie dát a logické operácie. Tieto dve časti spolupracujú na dosiahnutí plnej funkčnosti a použiteľnosti aplikácie.