Čo je firewall - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Firewall

Firewall

Firewall je základným prvkom zabezpečenia počítačových sietí a slúži na ochranu pred neoprávneným prístupom a útokmi z internetu. Jeho úlohou je monitorovať a kontrolovať komunikáciu medzi rôznymi sieťami, ako napríklad lokálnou sietou (LAN) a internetom, a zabezpečiť, aby sa neželané alebo škodlivé dáta nedostali do chránenej siete.

Princíp fungovania firewallu spočíva v analýze sieťovej prevádzky a aplikovanie sady pravidiel na základe preddefinovaných pravidiel a politík zabezpečenia. Existujú rôzne typy firewallov, vrátane sieťových firewallov, aplikačných firewallov a osobných firewallov.

Sieťový firewall je umiestnený medzi dvomi sieťami a monitoruje sieťový tok na základe IP adries a portových čísel. Vytvára virtuálnu bariéru medzi vnútornou sieťou (napríklad firemnou sieťou) a vonkajšou sieťou (napríklad internetom) a rozhoduje o tom, ktoré dáta majú povolený prístup a ktoré sú blokované.

Aplikačný firewall pracuje na vyššej úrovni ako sieťový firewall a umožňuje kontrolovať a filtrovať konkrétne aplikácie alebo služby na základe ich identifikátorov (napríklad protokolov, portov alebo obsahu dát).

Osobný firewall je softvérová ochrana nainštalovaná na jednotlivé počítače a zabezpečuje, že iba povolené aplikácie a služby majú prístup k sieťovým zdrojom. Zvyčajne poskytuje používateľovi možnosť nastaviť pravidlá pre komunikáciu medzi počítačom a sieťou.

Firewall môže implementovať rôzne typy filtrovania, ako je filtrovanie na základe IP adries, portov, protokolov alebo obsahu dát. Tieto filtre umožňujú blokovanie alebo povolenie určitých typov prevádzky na základe nastavených pravidiel.


Výhody použitia firewallu:

Bezpečnosť siete:

Firewall pomáha chrániť sieť pred neoprávneným prístupom a útokmi, čím znižuje riziko úniku citlivých dát alebo poškodenia systémov.

Kontrola a filtrovanie prevádzky:

Firewall poskytuje možnosť kontrolovať a filtrovať sieťovú prevádzku, čo umožňuje blokovanie škodlivého obsahu, spamu alebo nežiaducej komunikácie.

Ochrana pred malvérom:

Firewall môže detegovať a blokovať pokusy o preniknutie malvérom, ako sú vírusy, červy, trojské kone, ransomvérové útoky a iné škodlivé programy.

Zvýšenie dôvernosti:

Firewall môže pomôcť udržať dôvernosť dát tým, že obmedzuje prístup k citlivým informáciám iba na autorizovaných používateľov.

Monitorovanie a audit:

Mnohé firewally poskytujú funkcie monitorovania a auditu siete, čo umožňuje sledovať sieťovú prevádzku, identifikovať hrozby a vyhodnocovať bezpečnostné udalosti.

Je dôležité si uvedomiť, že firewall je iba jedným z mnohých opatrení zabezpečenia, a preto by sa mal používať v kombinácii s inými bezpečnostnými opatreniami, ako sú antivírusové programy, aktualizácie softvéru a správa opráv, aby sa dosiahla optimálna bezpečnosť siete.