Čo je file transfer protocol - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
FTP (File transfer protocol)

FTP (File transfer protocol)

FTP (File Transfer Protocol) je štandardizovaný protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi v počítačovej sieti. Je to jeden z najstarších a najrozšírenejších protokolov na prenos súborov.

FTP umožňuje jednoduchý a spoľahlivý prenos súborov medzi klientom a serverom. Klient je počítač, na ktorom sa používa FTP klientový softvér, a server je počítač, na ktorom je spustený FTP serverový softvér.

Použitie FTP zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Pripojenie k serveru: Klient sa pripojí k FTP serveru pomocou prístupových údajov, ako je IP adresa servera, prihlasovacie meno a heslo. Na vytvorenie spojenia sa využíva štandardný sieťový port 21.
  2. Prehľadanie adresárov: Po úspešnom pripojení klient môže prehľadávať adresáre na serveri a vidieť dostupné súbory a adresáre. Môže sa presúvať medzi adresármi, vytvárať nové adresáre a mazať súbory.
  3. Prenos súborov: Klient môže nahrať súbory zo svojho počítača na server (upload) alebo stiahnuť súbory zo servera na svoj počítač (download). FTP podporuje prenos súborov jednotlivo alebo v dávkach. Počas prenosu sa kontrolujú integrita a úplnosť súborov.
  4. Správa oprávnení a prístupu: FTP umožňuje spravovať oprávnenia súborov a adresárov na serveri. Klient môže nastavovať prístupové práva pre súbory a adresáre, čo ovplyvňuje, kto má povolenie na čítanie, zápis alebo vymazanie súborov.

FTP je často používaný na správu a prenos súborov na webových serveroch, kde sa využíva na nahranie webových stránok, obrázkov, dokumentov a iného obsahu. FTP klientové programy sú k dispozícii pre rôzne operačné systémy a umožňujú používateľom pohodlne pracovať s FTP servermi.

FTP protokol sa využíva v rôznych oblastiach a prostrediach, kde je potrebné prenášať súbory medzi rôznymi počítačmi.


Niektoré príklady, kde je FTP často používaný, zahŕňajú:

  1. Webové hostingové služby: Poskytovatelia webového hostingu často poskytujú FTP prístup pre svojich zákazníkov, aby mohli nahrať svoje webové stránky, súbory, obrázky a iný obsah na server.
  2. Správa webových stránok: Vývojári a správcovia webových stránok môžu využívať FTP na aktualizáciu a správu súborov na webovom serveri. FTP umožňuje jednoduchý prístup k súborovému systému servera.
  3. Zdieľanie súborov medzi počítačmi: FTP sa používa na prenos súborov medzi rôznymi počítačmi v sieti. Môže sa využívať na zálohovanie dôležitých súborov, zdieľanie dokumentov a iné formy spolupráce.
  4. Aktualizácia softvéru: Mnohé softvérové aplikácie a operačné systémy majú možnosť aktualizovať sa prostredníctvom FTP. Súbory s aktualizáciami sa sťahujú z centrálneho servera pomocou FTP protokolu.
  5. Prepojenie súborových systémov: V niektorých prípadoch môže byť FTP použitý na prepojenie medzi rôznymi súborovými systémami, napríklad medzi lokálnym počítačom a vzdialeným serverom.

Je však dôležité poznamenať, že v posledných rokoch sa FTP postupne nahradzuje bezpečnejšími a efektívnejšími protokolmi na prenos súborov, ako je napríklad SFTP (SSH File Transfer Protocol) alebo FTPS (FTP over SSL/TLS). Tieto protokoly ponúkajú zabezpečenú komunikáciu a šifrovanie dát, čo je dôležité v dnešnej dobe, keď je bezpečnosť súborových prenosov kľúčovým faktorom.