Čo je doména - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Doména

Doména

Doména je adresa internetovej stránky, ktorá identifikuje a lokalizuje webovú stránku alebo emailové adresy v rámci internetu. Domény slúžia ako ľudsky čitateľné názvy, ktoré umožňujú používateľom prístup k webovým stránkam a komunikáciu cez e-mail.

Doména sa skladá z dvoch hlavných častí: názvu domény a doménovej koncovky. Názov domény je unikátny identifikátor, ktorý si môže vlastník domény zvoliť podľa dostupných možností. Napríklad, v doméne "example.com" je "example" názov domény.

Doménová koncovka (tiež známa ako top-level domain alebo TLD) je posledná časť domény za bodkou. Doménové koncovky môžu byť generické (napr. .com, .net, .org) alebo zemepisné (napr. .sk, .cz, .uk), a označujú rôzne typy organizácií, krajiny alebo špecializácie.

Domény slúžia na jednoznačnú identifikáciu webových stránok a e-mailových adries. Každá doména musí byť registrovaná a pridelená jedinečnou IP adresou, ktorá určuje fyzickú polohu webového servera, na ktorom je stránka hostovaná.

Výhody domén:

Identifikácia a pamätateľnosť:

Domény poskytujú ľahko zapamätateľné názvy, ktoré umožňujú používateľom jednoduchý prístup k webovým stránkam a e-mailovej komunikácii.

Profesionálny dojem:

Vlastník webovej stránky môže vytvoriť profesionálnejší dojem tým, že použije vlastnú doménu s názvom, ktorý je relevantný pre svoje podnikanie.

Flexibilita:

Domény umožňujú vlastníkom priradiť viacero e-mailových adries a poddomén, čím poskytujú flexibilitu pre rôzne účely a oddelenia v rámci organizácie.

SEO a marketing:

Dobrá doména môže mať vplyv na vyhľadávacie výsledky a marketingové úsilie, pretože relevantný názov domény môže pomôcť zvýšiť viditeľnosť a zapamätateľnosť stránky.

Registráciu domény je možné vykonať prostredníctvom akreditovaných doménových registrátorov, ktorí spravujú proces registrácie a zabezpečujú, aby doména bola unikátna a priradená správnym vlastníkom. Domény sa obnovujú v pravidelných intervaloch a majitelia platia poplatky za udržiavanie a používanie domény.