Čo je devops - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
DevOps

DevOps

DevOps je skratka pre vývoj a prevádzku (Development and Operations) a predstavuje kultúru, filozofiu a súbor postupov, ktoré zdôrazňujú spoluprácu, komunikáciu a integráciu medzi vývojármi softvéru a tími zodpovednými za prevádzku softvéru. Cieľom DevOps je zlepšiť efektivitu, rýchlosť a kvalitu softvérového vývoja a dodávky služieb.

Tradične boli tímy vývojárov a tímy prevádzkových technikov oddelené a pracovali izolovane. Vývojári sa zameriavali na písanie kódu a vývoj nových funkcií, zatiaľ čo prevádzkoví technici boli zodpovední za nasadenie a správu softvéru. Tento oddelený prístup mohol viesť k problémom, ako je nedostatočná komunikácia, oneskorené nasadenie, chyby v produkčnom prostredí a dlhé dodacie lehoty.

DevOps prináša koncepciu spolupráce a zmiešania rolí medzi vývojári a prevádzkovými technikmi. DevOps tímy majú zdieľané ciele a zodpovednosti a spolupracujú počas celého životného cyklu softvéru. Tieto tímy sa snažia dosiahnuť automatizáciu procesov, kontinuálnu integráciu a kontinuálnu dodávku (CI/CD), monitorovanie výkonu a rýchlejšie nasadenie zmien a vylepšení.

V rámci DevOps filozofie sa často využívajú agilné metódy a nástroje, ako je napríklad kontajnerizácia (napríklad Docker), konfiguračné manažment systémy (napríklad Ansible, Puppet), automatizované testovanie a monitorovanie (napríklad Jenkins, Nagios) a cloudové technológie (napríklad Amazon Web Services, Microsoft Azure). Tieto nástroje a postupy pomáhajú zlepšiť efektivitu a stabilitu dodávky softvéru.

DevOps tiež presadzuje kultúru spolupráce, zdieľania informácií a rýchlej spätnej väzby. Vývojári a prevádzkoví technici pracujú ako jeden tím a snažia sa odstrániť bariéry a zlepšiť komunikáciu medzi sebou. S týmto prístupom môže byť softvérový vývoj a nasadenie flexibilnejšie, efektívnejšie a menej chybové.

Výhody DevOps sú mnohé. Patrí sem rýchlejšie nasadenie zmien a vylepšení, lepšia spätnej väzby od zákazníkov, vyššia stabilita a dostupnosť systémov, zníženie chýb pri nasadení, zvýšená efektivita tímov a zlepšená spokojnosť zákazníkov.

V závere môžeme povedať, že DevOps je moderný prístup k softvérovému vývoju a prevádzke, ktorý kombinuje kultúru, procesy a nástroje na dosiahnutie efektívnejšej a kvalitnejšej dodávky softvéru. Implementácia DevOps prináša výhody pre firmy, ktoré sa snažia dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť a agilnejšie reagovať na zmeny na trhu.