Čo je debugger - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Debugger

Debugger

Debugger je nástroj, ktorý sa používa pri vývoji softvéru na identifikáciu, odstraňovanie a ladenie chýb (bugov) vo zdrojovom kóde.

Jeho hlavnou úlohou je umožniť vývojárovi sledovať a analyzovať beh programu, zastaviť ho v určitom bode, skontrolovať hodnotu premenných a vykonať ďalšie kroky, aby sa identifikovali a opravili chyby.

Debugger poskytuje rôzne nástroje a funkcie, ktoré pomáhajú pri ladení softvéru:

  1. Bod zastavenia (breakpoint): Debugger umožňuje vývojárovi nastaviť bod zastavenia v zdrojovom kóde, čo spôsobí, že beh programu sa zastaví v danom bode. To umožňuje preskúmať stav programu a premenných v danom okamihu.
  2. Krokovanie (stepping): Debugger umožňuje vývojárovi vykonávať program krok za krokom, čo umožňuje sledovať postupné vykonávanie kódu. Vývojár môže krokovanie vykonávať riadok po riadku alebo vstúpiť do vnútorných funkcií a metód.
  3. Sledovanie hodnôt premenných: Debugger umožňuje vývojárovi sledovať a kontrolovať hodnotu premenných v priebehu behu programu. Toto je veľmi užitočné pri hľadaní a opravovaní chýb, pretože umožňuje identifikovať nekonzistentné alebo nesprávne hodnoty.
  4. Vyhľadávanie chýb: Debugger poskytuje nástroje na vyhľadávanie a identifikáciu chýb v zdrojovom kóde. Môže upozorniť na syntaktické chyby, logické chyby, neobvyklé stavy a iné problémy, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie programu.

Debugger je dôležitým nástrojom pri vývoji softvéru, pretože umožňuje vývojárovi efektívne identifikovať a opraviť chyby v kóde. Pomáha zlepšiť kvalitu softvéru a zjednodušuje proces ladenia a spravovania chýb.