Čo je code review - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Code review

Code review

Code Review je proces systematického posudzovania a hodnotenia kódu softvéru iným členom tímu.

Cieľom Code Review je identifikovať a opraviť chyby, zlepšiť kvalitu kódu, zabezpečiť dodržiavanie najlepších postupov a zvýšiť celkovú robustnosť a údržbu softvéru.

Code Review sa vykonáva zvyčajne prostredníctvom vizuálneho posudzovania zdrojového kódu. Iný člen tímu, často skúsenejší programátor alebo vedúci tímu, prechádza kód, pozorne ho číta a analyzuje.

Počas tohto procesu sa kontrolujú nasledujúce aspekty:

Funkčnosť a logika kódu:

Posudzovateľ sa uisťuje, že kód plní požadované funkcie, správne implementuje logiku a rieši prípadné hraničné prípady alebo nežiaduce správanie.

Kvalita kódu:

Zisťuje sa, či je kód čitateľný, dobre štruktúrovaný a dobre zdokumentovaný. Hľadajú sa zbytočné duplicity, zložité alebo zbytočne dlhé úseky kódu, neefektívne algoritmy alebo zastarané spôsoby programovania.

Bezpečnosť:

Overuje sa, či kód dodržiava bezpečnostné štandardy a najlepšie postupy, aby sa minimalizovalo riziko vzniku bezpečnostných chýb alebo zraniteľností.

Výkon a optimalizácia:

Skúma sa, či kód efektívne využíva systémové zdroje, minimalizuje zbytočné oneskorenia alebo nadmerné pamäťové nároky a vyhýba sa neefektívnym programovacím technikám.

Overovanie dodržiavania štandardov:

Kontroluje sa, či je kód v súlade so štandardmi kódovania, konvenciami a pomenovaním, ktoré sa uplatňujú v projekte alebo v rámci tímu.


Code Review prináša viaceré výhody. Pomáha odhaliť chyby a problémy v kóde skôr, než sú nasadené do produkčného prostredia. Zvyšuje kvalitu softvéru a zabezpečuje dodržiavanie najlepších postupov. Podporuje spoluprácu a zdieľanie znalostí v tíme. Taktiež môže slúžiť ako vzdelávacie prostredie, kde menej skúsení členovia tímu môžu získavať hodnotné návrhy a spätnú väzbu od skúsenejších kolegov.

Dôležité je, aby Code Review bol vykonávaný pravidelne a systematicky, aby sa zabezpečila konzistentná a vysoká kvalita kódu. Je dôležité, aby posudzovanie kódu prebiehalo v konštruktívnom a rešpektujúcom duchu, s dôrazom na zlepšenie a učenie sa.