Čo je beta testing - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Beta testing

Beta testing

Beta testing je typ testovania, pri ktorom je takmer dokončená ale zatiaľ nepublikovaná verzia softvéru (tzv. beta verzia) testovaná časťou cieľového publika (beta testermi). Betatesteri sa snažia nájsť chyby a nedostatky, a ak niečo nájdu, oznámia to vývojárom, ktorí sa potom snažia problém odstrániť.

Hoci neexistuje štandard ktorý by určoval ako má beta test vyzerať, existuje niekoľko podmienok, ktoré musí softvérový produkt spĺňať aby bol vhodný pre beta testovanie:

  • musí byť v tzv. "Feature complete" štádiu, teda musia byť implementované všetky funkcionality plánované pre danú verziu,
  • musí byť stabilný, to znamená že beta testeri by nemali čeliť neočakávaným a nepredvídateľným pádom aplikácie,
  • beta testeri musia patriť do cieľového publika testovanej aplikácie,
  • počas beta testovania je nevyhnutné zabezpečiť, aby testovacie prostredie čo najviac odrážalo reálne skúsenosti (ak napríklad niekto testuje beta verziu textového procesora, mal by pokračovať vo vytváraní rovnakých typov dokumentov, aké vytvára pre svoju prácu).

Samotný proces testovania do značnej miery závisí od typu softvéru. Ak je cieľová skupina aplikácie relatívne malá, spoločnosť si môže najať beta testovaciu agentúru, ktorá zostaví vzorku potenciálnych používateľov. Na druhej strane, ak je očakávané publikum pre aplikáciu v miliónoch, spoločnosť môže namiesto toho vykonať verejný beta test.

Verejné beta testovanie je také, pri ktorom sa časť verejnosti môže rozhodnúť použiť budúcu verziu aplikácie pred jej vydaním pre širokú verejnosť. Napríklad v obchode s aplikáciami Google Play môžete prejsť procesom beta testovania akejkoľvek aplikácie, ktorá ho ponúka, ako je napríklad Google Chrome. Niektoré spoločnosti implementujú nové funkcie pre podskupinu svojich používateľov skôr, ako sa stanú štandardom pre zvyšok používateľskej základne. Napríklad aplikácie sociálnych sietí ako Facebook a Instagram často testujú nové rozloženie alebo položku ponuky na vzorke svojich používateľov. Niektoré z týchto funkcií sa nakoniec dostanú do hlavného prúdu, zatiaľ čo iné sú úplne odstránené z dôvodu negatívnej spätnej väzby.

Beta testovanie je len jednou z mnohých typov testovania, ktorými aplikácia počas svojho vývoja prechádza. Tu sú stručne popísané aj ostatné typy:

  • pre-alfa testovanie sa vykonáva vývojárskym tímom v raných fázach vývoja,
  • alfa testovanie sa zvyčajne vykonáva podskupinou zamestnancov spoločnosti v laboratórnom prostredí na viac vyvinutom prototype ako pri pre-alfa testovaní,
  • beta testovanie sa vykonáva na vzorke cieľového publika softvéru a čo najviac reprodukuje skutočnú používateľskú skúsenosť,
  • release testovanie je posledná fáza testovania pred vydaním hotovej verzie pre verejnosť.