Čo je beckend - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Backend

Backend

Pojmom backend sa označuje časť aplikácie, ktorá nie je prístupná používateľom. Typicky sa jedná o serverovú stranu v klient-server architektúre. Backend má na starosti drvivú väčšinu funkcionality aplikácie, ako napríklad spracovávanie webových requestov, práca s dátami a ich ukladanie v databáze.

Backend spolupracuje s frontendom na vytvorenie plnej používateľskej skúsenosti. Dáta generované na backende sú odoslané na frontend kde sú prezentované používateľovi. Backend sa zvykne označovať ako vrstva pre prístup k dátam (data access layer) aplikácie, zatiaľ čo frontend sa označuje ako prezentačná vrstva (presentation layer). Hoci spoločnosti majú často oddelené backend a frontend tímy, hranica medzi týmito dvoma nie je úplne čierno-biela. Preto niektorí programátori píšu kód pre backend aj frontend spolu, čo sa označuje ako full-stack development.

V začiatkoch webových aplikácií, keď tieto aplikácie neboli také sofistikované ako dnes, backendová časť pozostávala z viacerých skriptov (zvyčajne PHP) ktoré sa vykonávali na serveri a vracali naspäť dáta na frontend na zobrazenie používateľovi. Dnes existuje veľa frameworkov, ako na tvorbu backendu tak aj frontendu, a obsah stránok sa generuje dynamicky.

Keďže backend pracuje s dátami a vykonáva všetky potrebné úkony pre chod aplikácie, je dôležitou úlohou backend programátora písať taký kód, ktorý je efektívny, zbytočne nezaťažuje server, databázu - napr. aby používateľ nečakal príliš dlho na potrebné dáta.

Backend zahŕňa niekoľko kľúčových komponentov:

  1. Server: Server je počítačový systém, ktorý prijíma požiadavky od klientov a poskytuje im odpovede. Beží na serverovej strane a je zodpovedný za vykonávanie logiky aplikácie a manipuláciu s dátami.
  2. Programovací jazyk: Backend je implementovaný pomocou určitého programovacieho jazyka, ako je Java, Python, Ruby, PHP, C# a ďalšie. Programovací jazyk umožňuje vývojárom písať kód, ktorý riadi správanie a funkcionality backendu.
  3. Webový server: Webový server je softvérový nástroj, ktorý prijíma HTTP požiadavky od klientov a spracováva ich. Webový server je zodpovedný za prijímanie požiadavkov, smerovanie ich na správne časti aplikácie a následné poskytovanie odpovedí klientovi.
  4. Databázový systém: Backend často komunikuje s databázovým systémom, kde sú uložené dáta aplikácie. Databázový systém umožňuje správu a manipuláciu s dátami, ako je ukladanie, aktualizácia, vymazávanie a vyhľadávanie.

Backend je zodpovedný za mnoho úloh:

  • Spracovanie a overenie požiadaviek od klientov.
  • Spracovanie a ukladanie dát do databázy.
  • Výpočet a vykonávanie logiky aplikácie.
  • Zabezpečenie autentifikácie a autorizácie používateľov.
  • Správa a monitorovanie serverových zdrojov a výkonu.
  • Poskytovanie rozhraní API pre komunikáciu s inými aplikáciami alebo službami.

Backend a frontend (časť aplikácie, ktorá je viditeľná pre používateľa) spolu tvoria celkovú architektúru softvérovej aplikácie. Backend zabezpečuje správu dát a logické operácie, zatiaľ čo frontend sa stará o prezentáciu dát a interakciu s používateľom.