Čo je architektúra v IT - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Architektúra

Architektúra

Pojem "architektúra" sa v oblasti IT a softvérového vývoja používa na opisovanie organizácie, štruktúry a vzťahov medzi komponentami softvéru alebo systému.

Architektúra je základným základom pri navrhovaní, implementácii a správe softvérových systémov a má vplyv na ich výkon, flexibilitu, rozšíriteľnosť a udržateľnosť.

Existujú rôzne typy architektúr v softvérovom vývoji, z ktorých niektoré sú:


1. Monolitická architektúra:

Monolitická architektúra je tradičný prístup, kde je celý softvérový systém implementovaný ako jednotná a samostatná aplikácia. Všetky komponenty a funkcionality sú integrované do jedného kódu a sú nasadené ako celok. Tento model je jednoduchý na implementáciu, ale môže mať obmedzenú škálovateľnosť a flexibilitu.


2. Klient-server architektúra:

V klient-server architektúre je softvérový systém rozdelený na dve hlavné časti: klienta a servera. Klient je používateľské rozhranie, ktoré komunikuje s centrálnym serverom, ktorý spravuje dáta a vykonáva hlavnú logiku aplikácie. Tento model umožňuje oddelenie prezentácie a spracovania dát a umožňuje viac klientov komunikovať so serverom.

3. Mikroslužby (Microservices) architektúra:

Mikroslužby sú moderný prístup k architektúre, kde softvérový systém je rozdelený na samostatné a nezávislé služby, ktoré komunikujú medzi sebou cez API. Každá mikroslužba sa zameriava na konkrétnu funkciu a môže byť vyvíjaná, nasadzovaná a škálovaná samostatne. Tento prístup umožňuje väčšiu flexibilitu, modularitu a škálovateľnosť systému.

4. Distribuovaná architektúra:

V distribuovanej architektúre je softvérový systém rozložený na viacero fyzicky oddelených počítačov alebo serverov, ktoré spolupracujú na spracovaní dát a vykonávaní funkcií. Tento model umožňuje paralelné spracovanie, vysokú dostupnosť a odolnosť voči výpadkom.

Architektúra zohráva dôležitú rolu pri navrhovaní a vývoji softvérových systémov, pretože ovplyvňuje ich vlastnosti, ako sú výkon, škálovateľnosť, bezpečnosť a údržba. Správny výber a návrh architektúry je kľúčový pre dosiahnutie cieľov projektu a zabezpečenie efektívneho a stabilného softvérového systému.

Rôzne architektúry majú svoje výhody a využitie v rôznych scenároch.


Využitie jednotlivých architektúr:

Monolitická architektúra:

  • Monolitická architektúra sa často používa v menších a jednoduchších aplikáciách, kde nie je potrebné veľké množstvo škálovateľnosti a rýchlych zmien.
  • Tento prístup je často využívaný v starších softvérových systémoch a aplikáciách, ktoré nemajú veľké požiadavky na škálovateľnosť a nevyžadujú príliš veľa zmien v architektúre.

Klient-server architektúra:

  • Klient-server architektúra je široko využívaná vo veľkých aplikáciách a systémoch, kde je potrebné oddelenie zodpovedností medzi klientom a serverom.
  • Tento model je často používaný v systémoch riadenia obsahu (CMS), webových aplikáciách, elektronickom obchode a systémoch s centralizovaným spracovaním dát.

Mikroslužby (Microservices) architektúra:

  • Mikroslužby sa stávajú stále populárnejšími v moderných softvérových systémoch, najmä v rozsiahlych a komplexných aplikáciách.
  • Tento prístup sa často uplatňuje v cloudových aplikáciách, systémoch s vysokou škálovateľnosťou, kde je potrebná flexibilita a rýchla dodávka nových funkcií a služieb.

Distribuovaná architektúra:

  • Distribuovaná architektúra je často využívaná vo veľmi rozsiahlych systémoch alebo v systémoch s vysokou dostupnosťou a odolnosťou voči výpadkom.
  • Tento prístup sa využíva v sieťových aplikáciách, telekomunikačných systémoch, systémoch pre finančný sektor a iných misijných kritických systémoch.

Je dôležité si uvedomiť, že v skutočnosti nie je jedna architektúra vhodná pre všetky prípady. Výber architektúry závisí od požiadaviek projektu, rozsahu, očakávanej škálovateľnosti, bezpečnosti a mnohých ďalších faktorov.