Čo je application programming interface - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
API (Application Programming Interface)

API (Application Programming Interface)

API, alebo Application Programming Interface (rozhranie pre vývoj aplikácií) označuje sadu rutín, protokolov a nástrojov používaných pri vytváraní softvérových aplikácií.

Ako fungujú API

API umožňujú jednému produktu alebo službe komunikovať s inými produktami a službami bez toho, aby vedel ako sú implementované, čo zjednodušuje vývoj a šetrí čas. Často sa API chápu ako kontrakty alebo dohody medzi dvoma softvérovými komponentami, ktoré určujú ako si tieto komponenty medzi sebou vymieňajú a spracúvajú dáta.

Pretože API zjednodušujú integráciu nových aplikačných komponentov do už existujúcej architektúry, pomáhajú IT a business tímom spolupracovať. Biznis požiadavky sa môžu rýchlo meniť ako odpoveď na rýchlo sa meniaci digitálny trh, kde jeden konkurent môže ovplyvniť celé odvetvie novou aplikáciou. Je preto dôležité vedieť sa týmto zmenám rýchlo prispôsobiť, ak chceme ostať na trhu relevantní.

Pojem API sa v súčasnej dobe spája najmä s webovými aplikáciami, ktoré fungujú na klient-server architektúre. Klient posiela požiadavky serveru, ten ich spracúva a posiela odpoveď naspäť klientovi. Existujú 4 druhy API:

SOAP API

skratka zo Simple Object Access Protocol. Klient a server si vymieňajú správy vo forme XML. Tento druh API je menej flexibilný a bol používaný viac v minulosti

RPC API

– alebo Remote Procedure Calls. Klient zavolá procedúru alebo funkciu na serveri, a ten mu v odpovedi pošle jej výsledok

REST API

– znamená Representational State Transfer, klient posiela požiadavky na server vo formáte JSON, ten s dátami vykoná potrebné operácie a vráti odpoveď naspäť klientovi

Websocket API

– ide o ďalší moderný typ API využívajúci JSON, ktorý podporuje dvojsmernú komunikáciu medzi klientom a serverom. To znamená, že server môže poslať správu pripojeným klientom, čo môže byť efektívnejšie ako REST.

API má významnú úlohu v integrácii rôznych systémov, vývoji softvéru a vytváraní rozšíriteľných a modulárnych aplikácií. Poskytovatelia služieb často ponúkajú verejné API, ktoré umožňuje vývojárom tretích strán využívať ich služby a dáta na vytváranie nových aplikácií a integrácií. API sa stáva kľúčovým prvkom v modernom softvérovom vývoji a je neoddeliteľnou súčasťou rozsiahlej ekosystému softvérových aplikácií a služieb.