Register úpadcov | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Register úpadcov
projekt

Register úpadcov

Online portál pre overovanie konkurzného konania

Klient
Hewlett-Packard Enterprise (Slovenská republika)
Typ projektu
Analýza, Návrh, Implementácia, Testovanie
Technológie
HIBERNATE, JAVA, JENKINS, JSF, MSSQL, SPRING, SVN, WILDFLY

Zadanie

Národný projekt pre Ministerstvo spravodlivosti SR. Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Údaje v Registri úpadcov vznikajú kombináciou dát z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov. Register úpadcov poskytuje údaje aj spôsobom vhodným pre automatické spracovanie. Aplikácia Register úpadcov je určená na uľahčenie a urýchlenie práce konkurzných správcov. Umožňuje používateľovi kontrolu a prehľad nad konkurznými prípadmi, ktoré sú správcovi prideľované. Systém ponúka mnoho praktických funkcionalít. Celý priebeh konkurzného konania je možné dôkladne evidovať v systéme.

NASLEDUJÚCI PROJEKT

Syndash Motion Capture System

Synertial (Veľká Británia)