Interný portál FinIS | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Interný portál FinIS
projekt

Interný portál FinIS

FinIS je interný webový portál, ktorý v modernom užívateľskom rozhraní združuje rôzne časti finančných systémov Notina.

Klient
Notino (Česká republika)
Typ projektu
Web application, Backend services
Technológie
AZURE, C_SHARP, DOCKER, ENTITY_FRAMEWORK, GIT, MSSQL, REACT
Rok
od 2021

Zadanie

FinIS je interný webový portál, ktorý v modernom užívateľskom rozhraní združuje rôzne časti finančných systémov Notina. Jeho architektúra je založená na najmodernejších technológiách a je navrhnutá tak, aby umožňovala spracovávať veľké množstvo dát a je vyvíjaná s dôrazom na víziu Notina rozširovať svoje pôsobenie do ďalších krajín. Interné finančné oddelenie Notina používalo zastaraný krabicový systém, ktorý už nespĺňal základné legislatívne požiadavky. Bol určený pre menšie a stredné podniky a prestával zvládať pribúdajúce množstvo dát a procesov rýchlo rastúcej spoločnosti. Používateľské prostredie začínalo byť pomalé a tiež bolo nevyhovujúce v porovnaní s dnešnými štandardmi. Ďalšie používanie aplikácie by bolo spojené so značným zvyšovaním technického dlhu a náročnejšia komunikácia s inými internými aplikáciami by už nebola možná.

Popis realizácie

FinIS sa skladá zo samotnej webovej aplikácie a množstva pridružených backendových služieb, ktoré bežia na internom Kubernetes klastri. Webová časť je postavená na React frameworku s využitím technológií ako Redux, Bootstrap, AgGrid, Formik, Babel a iných. Backendové služby sú implementované v jazyku C# postavené na frameworku .NET 6 s prístupom k dátam pomocou Enitity Frameworku a Dapperu, ako primárne úložisko dát sa využíva databázový server MS SQL. Pri implementácii sa používa množstvo pridružených technológií, ako napr. Azure na internú autentifikáciu a autorizáciu, Redis na cachovanie dát, Kafka na podporu asynchrónnej komunikácie medzi službami, Grafana na monitorovanie a alering a pod.

Výsledok

FinIS už v súčasnosti používa väčšina pracovníkov interných finančných tímov a s jeho rozširovaním funkcionality pribúdajú ďalší. V pozadí beží množstvo automatizovaných procesov, ktoré uľahčujú a urýchľujú prácu so systémom. V aplikácií používatelia vytvárajú doklady s položkami, nahrávajú skeny, prebieha ich schvaľovanie, zaúčtovanie atď. Majú možnosť vidieť úhrady dokladov rôznymi platobnými metódami, vytvárať si rôzne účtovné prehľady a prístupný je už aj nový systém uzatvárania DPH. V reportingu sú dostupné rôzne reporty ako obraty konta, predvaha, stav ku dňu - snap, saldokonta dodávateľov, reporty pre colnú správu atď. Taktiež je pre oprávnených používateľov dostupná administrácia a nastavenia celého systému. V súčasnosti sa tiež intenzívne pracuje na tvorbe nových dátových štruktúr. Najmarkantnejším prínosom FinIS je prehľadné a rýchle rozhranie pre používateľov, kde nájdu všetko čo potrebujú na jednom mieste. Zároveň sa modifikujú a optimalizujú automatické procesy na pozadí, aby sa pri narastajúcom množstve dát udržiavala nízka chybovosť a čas ich spracovania.

Čo na to jeden z vývojárov

Baví ma pracovať v tíme, ktorý má neustále snahu aplikovať najmodernejšie technológie súčasnosti a nebojí sa riešiť náročné a zložité výzvy. V Notine aj vzhľadom na jeho rast v posledných rokoch stále vládne uvoľnená neformálna atmosféra a priaznivé prostredie pre vývoj s možnosťou využiť svoje skúsenosti aj skúsenosti iných. Učíme sa od seba navzájom a stále je prítomná ochota vzájomne si pomáhať a sledovať cieľ ako tím. Zároveň je výborné vidieť aj výsledok svojej práce a získať spätnú väzbu s tým, že vyvíjaná aplikácia zlepšuje a spríjemňuje prácu iným interným tímom.

Miloslav Holúbek

Developer

NASLEDUJÚCI PROJEKT

Logistika - B2B integrácia prepravcov

Notino (Česká republika)