Projekt webový portál OverSi | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

OverSi
projekt

OverSi

OverSi je webový portál, ktorý používajú úradníci štátnej správy a samosprávy na získavanie výpisov z rôznych štátnych registrov

Klient
DXC Technology (Slovensko)
Typ projektu
Webová aplikácia, integrácia do registrov
Technológie
JAVA, MSSQL
Rok
2018 - 2022

Zadanie

Účelom novely zákona 71/1967 správneho poriadku a súvisiacich zákonov bolo eliminovať požadovanie predkladania výpisov z rôznych registrov (Výpis z Obchodného registra, Výpis zo Živnostenského registra, Výpis z Listu vlastníctva, a pod.). Cieľom bolo poskytnúť náhradu za listinné výpisy/odpisy, vydávané bezplatne. Systém bude poskytovať jednoduché prehľady využívania služieb podľa konzumentov a typov výpisov. V prípade asynchrónnych požiadaviek bude orchestrácia zabezpečovať spustenie procesu, ktorý sleduje stav vybavenia požiadavky a výsledok spracovania uloží do databázy. Úradník bude do portálu zadávať požiadavky, sledovať stav ich spracovania. Pri úspešnom vybavení si môže získané dáta/výpis prezrieť a vytlačiť. Na projekte sme začali pracovať v roku 2018 v spolupráci DXC Technology ako ich subdodávateľ.

Popis realizácie

OverSi sa skladá zo samotnej webovej aplikácie, ktorá beží na WildFly aplikačnom serveri. Je postavená na Wicket frameworku a napísaná v jazyku Java 8 využívajúc technológie ako Spring, Hibernate, OAuth, Apache Shiro a iné. Ďalšou súčasťou OverSi sú integrácie na jednotlivé registre poskytovateľov údajov bežiace v Kubernetes clustri. Tieto integrácie sú implementované v jazyku Java 11 pomocou SpringBootu volaním REST alebo SOAP webových služieb. Niektoré služby vracajú konečný výpis, niektoré výpisy je potrebné vyskladať z primárnych dát. Výstupný dokument je vytvorený pomocou Apache FOP transformácie vo formáte PDF.

Výsledok

OverSi má v súčasnosti vyše 35000 používateľov. Denne spracuje okolo 5000 žiadostí. Aktuálne je v portáli implementovaných 22 žiadostí a postupne sa pridávajú ďalšie. Od tohto roku pribudli napríklad rodný, sobášny či úmrtný list, potvrdenie o uchádzačoch o zamestnanie, pomoc v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí a iné. Najmarkantnejším prínosom OverSi je, že šetrí čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia osobne zháňať a dokladovať dané potvrdenia a výpisy.

Čo na to jeden z vývojárov?

Páči sa mi podieľať sa na aplikácii, ktorá napomáha k eliminovaniu byrokracie u nás a uľahčuje komunikáciu občana so štátom. Jednak to šetrí čas občana a odbremeňuje ho od chodenia od úradu k úradu, zároveň sa šetria financie a taktiež záťaž na životné prostredie. Pracujem v tíme s odborníkmi s množstvom skúseností, od ktorých získavam nové skúsenosti. Sadli sme si aj osobnostne - dokážeme sa porozprávať aj o súkromných veciach a vždy sú ochotní pomôcť a poradiť.

Róbert

NASLEDUJÚCI PROJEKT

Interný portál FinIS

Notino (Česká republika)